Ładowanie...

Zawierzenie Jezusowi czy Maryi?

2019-05-13 | czytano: 392
Zawierzenie Jezusowi czy Maryi?
Przez ręce Maryi

Dziś pojawiło się ciekawe pytanie, czy zawierzenie Jezusowi przez ręce Maryi jest tym samym co zawierzenie Maryi
Odpowiedź brzmi: TAK, to jest jedno i to samo zawierzenie. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Oddanie się Maryi, prowadzi jednoznacznie do oddania się Jezusowi. Maryja najdoskonalej wypełniła wolę Bożą i oddanie się Maryi jest wejściem na drogę jak najwierniejszego wypełnienia planu Bożego względem nas.

Takiego zawierzenia dokonał św. Jan Paweł II, stąd jego dewiza biskupia "Totus Tuus". Karol Wojtyła jako student wczytywał się w "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Grignion de Monfort i stąd poznał istotę tego nabożeństwa.


Aktualności
Przesłanie adwentowe Rycerzy Kolumba
By tworzyć most łączący potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać
Posterunek honorowy 21 BSP
W niedzielę, 8 grudnia - w pierwszą rocznicę poświęcenia tablic Pomnika Niepodległości oraz drugą upamiętnienia śmierci Władysława Borzęckiego
^