Ładowanie...

Jerycho Różańcowe - październik 2019

2019-10-03 | czytano: 814
Jerycho Różańcowe - październik 2019
Modlitwa non-stop od soboty do soboty: od 5 do 12 października 2019

Od pierwszej soboty października przez całe 7 dni będzie trwa w Ludźmierzu nieustanna modlitwa różańcowa, tzw. Jerycho Różańcowe.
Rozpoczęcie: w sobotę, 5 października, po czuwaniu wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi a zakończenie - w sobotę, 12 października, o godz. 22:00. Modlitwa odbywa się w kaplicy św. Jana Pawła II pod ołtarzem polowym przy Maryjnym Ogrodzie Różańcowym.

Kto, kiedy czuwa? Plan modlitwy na 7 dni >>


INTENCJE MODLITWY

Dziękujemy:

 • za wszystkie dary i dobrodziejstwa wyświadczone wszystkim tutaj gromadzącym się na modlitwie;
 • za dar modlitwy Jerycha Różańcowego w Ludźmierzu.

 W intencjach błagalnych prosimy:

 1. O łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o pokój i powstrzymanie zła.
 2. Za Kościół Św., Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów i nowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego.
 3. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
 4. O odkrycie daru Eucharystii wżyciu osobistym i w misji rodziny.
 5. O ducha pokuty za grzechy całego Narodu przeciw życiu oraz prosimy o pełną ochronę życia ludzkiego w Polsce.
 6. O pogłębienie pobożności w rodzinach, o dar przebaczenia, pojednania i dar potomstwa.
 7. O wzmocnienie więzi miłości w rodzinach i uwolnienie dla członków dotkniętych różnymi uzależnieniami.
 8. O wiarę dla dzieci i młodzieży oraz ich ochronę przed zgubnymi skutkami wprowadzenia ideologii gender w przedszkolach, szkołach i uczelniach.
 9.  Aby w wyborach do Sejmu i Senatu zwyciężyli kandydaci mający prawe sumienia, zatroskani o dobro wspólne naszej Ojczyzny.

Ponadto wynagradzamy Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi popełnione przez niewdzięcznych ludzi.


 Aktualności
Przesłanie adwentowe Rycerzy Kolumba
By tworzyć most łączący potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać
Posterunek honorowy 21 BSP
W niedzielę, 8 grudnia - w pierwszą rocznicę poświęcenia tablic Pomnika Niepodległości oraz drugą upamiętnienia śmierci Władysława Borzęckiego
^