Ładowanie...

Krakowiaki u górali

2018-05-12
Krakowiaki u górali
Czy wierzysz? Wierzę...

Dziś śliczne krakowiaki, pełne pelargonie zawitały w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym i w okolicach. Członkinie z Róż przybyły, by je posadzić w skrzynkach, a panowie Jacek i Grzegorz rozwieźli po różnych punktach. Wieczorem zaś dzieci przygotowujące się do I spowiedzi i komunii św. odnowiły swoje przyrzeczenia chrzcielne. Tym razem osobiści potwierdziły swoją wiarę i wyrzekły się złego ducha. Przyjęły światło Chrystusa i zawierzyły się Matce Bożej podczas nabożeństwa majowego. Już tylko 6 dni dzieli je od pięknej uroczystości, gdy w ich małych serduszkach zamieszka Jezus Eucharystyczny.
Aktualności
Uroczysty dzień Komunii 20 maja 2018 r.
Usłyszmy szum wiatru, zobaczmy żar ognia
Aby ducha w sobie wzmocnić
Egzamin z wolności jest jeszcze przed nami - mówił św. Jan Paweł II
^