Ładowanie...

Napisz wiersz

2018-04-13 | czytano: 195
Regulamin XXVI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera - Ludźmierz 2018

Zarząd oddziału  Związku Podhalan w Ludźmierzu oraz sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu zapraszają do udziału w 26. edycji Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.  

W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory, napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem, na papierze formatu A4. Każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w osobnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą przez Jury w dwóch kategoriach: gwarowej i literackiej. Jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2018 roku. Utwory prosimy przesyłać na adres:
Związek Podhalan Zarząd Oddziału w Ludźmierzu
Dom Podhalański im. K.P. Tetmajera i Wł. Orkana
34-471 Ludźmierz, ul. Jana Pawła II, 116

lub pocztą eklektroniczną:

zp.ludzmierz@wp.pl

- w temacie wpisując 26 KPR, plus trzy załączniki

1 zał. pierwszy wiersz podpisany godłem,

2 zał. drugi wiersz podpisany godłem,

3 zał. Godło imię i nazwisko oraz adres.

Po posiedzeniu Jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, ale bez podania miejsca. Wyniki konkursu będą ogłoszone przed Pasterką Maryjną tj. o godz. 23,00 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2018 r. Wyróżnione utwory będą wykonane, a ich autorzy otrzymają nagrody, dyplomy oraz „Wybór wierszy XXVI Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera”. 


 


 

 


Aktualności
Kardynał Robert Sarah w Ludźmierzu
Gość z Kurii Rzymskiej u Gaździny Podhalańskiej
Rabka zawsze wierna - piesza pielgrzymka do Ludźmierza
W sobotę przed trzecią niedzielą września - jak co roku pielgrzymi z Rabki dopisali
Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
"A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu." (Łk 2, 35)
^