Ładowanie...

Oddaję się Tobie w niewolę miłości

2018-07-16 | czytano: 395
Oddaję się Tobie w niewolę miłości
Różańcem - proś, szkaplerz - noś

Kolejny odpust w sanktuarium. Homilie głosi przez cały dzień o. Andrzej Mikołajczyk - karmelita z Chyżnego. Mówi, że Ona, Pani ludźmierska nas tu zgromadziła, bo Matka zawsze chce być blisko swoich dzieci. Dziękuję każdemu z Was, żeście przyjęli zaproszenie Matki. Ona dała nam znak swojej szczególnej opieki. To Jej szata - szkaplerz - symbol opieki Matki nad każdym dzieckiem. nabożeństwo do Matki to nie tylko modlitwa, ale to ubranie duchowego habitu i na co dzień świadczenie o przynależności do Matki. Oddaję się Tobie w niewolę miłości....
Sumę odpustową, jak każdego roku od ponad 40 lat sprawował i słowo wygłosił arcbp Stanisław Nowak z Częstochowy świętujący w tym roku 60 rocznicę kapłaństwa. U progu Eucharystii małe góralki i dawna mała góralka-ludźmierzanka złożyli Jubilatowi życzenia, wręczyli obraz MBL na szkle malowany i symboliczne kwiaty. W homilii Hierarcha wspominał wydarzenia w Ludźmierzu sprzed 57 laty. Mówił o prześladowaniach w tamtych czasach. I radował się wspólnie z modlącymi się każdą sprawowaną Eucharystią. Ukazywał, jaka to wielka łaska, że może stawać przy Ołtarzu  Chrystusowym, uczestniczyć w tajemnicach Boga żywego, karmić się Jego Ciałem i Krwią, słuchać Jego Słowa. Zaświadczał, że przed laty budował się wiarą górali, ich postawami, ich ogromna miłością do Pani Szkaplerznej, która tak wiele obiecuje swoim czcicielom. Różańcem - proś - powtarzał wielokrotnie - szkaplerz - noś. Mamy od Pani z Karmelu uczyć się wiary: mocnej, prawdziwej i konsekwentnej. Noszą szkaplerz dotykamy bardzo blisko Bogu. Bóg przylega do nas, a my do Niego. Maryjo - pomóż nam wierzyć - prosiliśmy razem.

Aktualności
XIII Rajd Papieski szkół nowotarskich
Ponad 70 młodych osób na rowerach - szlakiem papieskim do Ludźmierza
40-ta rocznica wyboru św. Jana Pawła II
40 lat temu objął Stolicę Piotrową, zgodnie ze znakiem z Ludźmierza sprzed 55-ciu lat
^