Ładowanie...

Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi

2020-04-29 | czytano: 4487
Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi
Totus Tuus - Tota Tua

Św. Jan Paweł II obrał dewizę "Totus Tuus", co oznacza "cały Twój". Było to owocem zawierzenia się Maryi według nabożeństwa św. Ludwika Marii Grignion de Monfort. Takiego zawierzenia może dokonać każdy. Powierzenie się Maryi to naśladowanie Jezusa.
Oddajemy się Maryi, ponieważ szukamy najbezpieczniejszych rąk, w które moglibyśmy złożyć nasze życie. Każdy pragnie do kogoś należeć, pragnie być mieszkańcem czyjegoś serca. Oddanie Maryi to zawierzenie dłoniom, które bezpiecznie nas poprowadzą. Gdy oddajemy się Maryi, to faktycznie oddajemy się Jezusowi. Tak jak przez Jezusa idziemy do Ojca, tak przez Maryję idziemy do Jezusa. Po co tylu pośredników? Po co nam Maryja, żeby dojść do Jezusa? Św. Ludwik wyjaśnia, że tak jak podobało się Bogu dać nam Jezusa przez Maryję, tak samo i my mamy dojść do Jezusa przez Maryję. Zatem Maryja jest naszą najpewniejszą drogą do Boga.

Aby dokonać takiego zawierzenia, warto przygotować do tego swoje serce. Św. Ludwik proponuje 30-dniowe przygotowanie. Jego "barokową" formę przystosował do dzisiejszego języka i realiów życia ks. Marian Piątkowski. Zamieszczamy poniżej 30-dniowe przygotowanie do zawierzenia. Zawierzyć się Maryi można w każdej chwili, nawet bez przygotowania. Wystarczy samo pragnienie. Jednakże potem można takie przygotowanie odbyć, by uzupełnić to, czego nam nie dostawa.

Dla jeszcze bliższego zapoznania się z istotą oddania się Jezusowi przez ręce Maryi, warto przeczytać ABC zawierzenia Maryi >>

Aktualności
Niedziela misyjna i różańcowa
94 Światowy Dzień Misyjny łączący Polskę w Europie i Brazylię w Ameryce Południowej pod hasłem: OTO JA, POŚLIJ MNIE.
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II w relacji kaznodziei "Stulecia urodzin" ludźmierskiego Pielgrzyma


VIII - najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny - od 5 do 17 czerwca 1999 roku
Album o Sanktuarium
Album o Sanktuarium
BIBLIA
BIBLIA
ALBUM KORONACJA
ALBUM KORONACJA
^