Ładowanie...

Odpust Nawiedzenia NMP

2019-05-31 | czytano: 757
Odpust Nawiedzenia NMP
Ostatniego dnia maja, w Ludźmierzu odpust z błogosławieniem berłem Matki Bożej dzieci i matek w stanie błogosławionym

Święto Nawiedzenia NMP to dzień jednego z siedmiu odpustów Maryjnych w naszym Sanktuarium. Kazania głosił i sumę o godz. 11:00 odprawił ks. Roman Sławeński, dziekan z Chrzanowa.
Do tradycji naszego Sanktuarium w tym dniu należy błogosławienie dzieci i matek w stanie błogosławionym berłem Matki Bożej.
***
Ksiądz kaznodzieja podkreślił rolę wiary i miłości w życiu Maryi. W tych cnotach wskazał rozwiązanie wszelkich problemów, gdy idzie się drogą wiary a postawą serca jest miłość.
Przy tej okazji ks. Roman przywołał osobę Alicji Lenczewskiej, współczesnej polskiej mistyczki zmarłej w 2012 roku w Szczecinie. Od pewnego etapu życia prowadził ją bardzo osobiście Pan Jezus. Było jednak w jej życiu coś, co ciągle zamykało ją na łaskę. Gdy spytała Pana Jezusa, co to jest, on odpowiedział, że to jej pycha - skłonność do przypisywania sobie tego, co jest Jego łaską. Antidotum na pychę jest postawa wdzięczności za wszystko, co się otrzymuje z rąk Boga. Magnificat Maryi jest dla nas najlepszą lekcją wdzięczności za wielkie rzeczy, które Pan uczyni. Uwielbienie Boga to najwłaściwsza odpowiedź na Jego dary.

Aktualności
Polska pod Krzyżem - Zakopane
W łączności z modlitewnym spotkaniem we Włocławku
Telewizja Wiekuistego Słowa
Niezwykła historia o powstaniu największej w świecie sieci telewizji katolickiej
Polska pod krzyżem, Zakopane
W sobotę, 14 września, w jedności ze spotkaniem głównym organizowanym we Włocławku
^