Ładowanie...

Pierwszy dzień Nowego Roku Liturgicznego 2018/2019

2018-12-02 | czytano: 335
Pierwszy dzień Nowego Roku Liturgicznego 2018/2019
Rok rokowi nierówny... i właśnie zaczęliśmy nowy

Mamy tyle różnych roków: rok kalendarzowy, szkolny, akademicki... Mamy też rok liturgiczny. I właśnie w pierwszą niedzielę grudnia rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny 2018/2019. To jednocześnie pierwsza niedziela Adwentu. Bardzo symboliczne: Adwent to oczekiwanie. Każdy rok liturgiczny rozpoczynamy oczekiwaniem. Przypomina nam to, że całe nasze życie jest oczekiwaniem na najpiękniejsze spotkanie - kiedyś z Jezusem w wieczności.

W bazylice pojawiła się dekoracja adwentowa. Przed ołtarzem mamy wieniec adwentowy w nieco innej formie - w postaci lampionów. Lampiony mają swoją wymowę symboliczną. Otóż w przypowieści Jezusa panny oczekiwały na oblubieńca z lampami. Cały Kościół - Oblubienica Chrystusa czeka na swego Umiłowanego.

Obok ołtarza stoi również biała świeca - roratka. Symbolizuje ona Maryję i jest zapalana tylko podczas Mszy św. wotywnych Maryjnych, czyli podczas Rorat. Co uważniejsi na pewno zauważyli, że kapłan przy ołtarzu podczas Rorat ma ornat Maryjny i też szczególne jest to, że śpiewamy "Chwała na wysokości Bogu". Podczas innych Mszy św. podczas Adwentu (za wyjątkiem uroczystości i ważnych wspomnień świętych) Kapłan jest w ornacie fioletowym i nawet w niedzielę nie śpiewa się "Chwała".
Właśnie taki piękny fioletowy ornat został poświęcony w pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy św. o godz. 9:00. Dosyć niezwykłe było to, gdy w procesji wejścia do ołtarza na rozpoczęcie Eucharystii osobno wszedł celebrans i osobno wszedł... ornat. Lektor Jan po prostu wniósł ornat, który kapłan założył na siebie dopiero po poświęceniu go. Warto dodać, że ornat ten ufundowali nasi parafianie, obchodzący 25-lecie małżeństwa. Uzgodnili z kapłanami, co by się przydało dla parafii i wspólnie wybrali dar.

Ta niedziela była także niezwykła pod innym względem. Otóż gościliśmy na wszystkich Mszach świętych siostry bezhabitowe - Sługi Jezusa. Siostry Małgorzata i Karolina są w jednym ze Zgromadzeń założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego. Siostry dawały świadectwo swojego życia i opowiadały o rodzinie zakonnej, w której żyją.

Nowy rok jest dobrym czasem na podejmowanie postanowień. Jeżeli ktoś jeszcze nie podjął, to zawsze można zacząć "od teraz".
W naszej parafii też ks. Bronisław z panem organistą Adamem podjęli dobre postanowienie adwentowe, że będą uczyć wiernych części stałych po łacinie. Dlatego w pierwszą niedzielę Adwentu uczyliśmy się przed Mszą św. "Sanctus", czyli "Święty, święty". Warto teraz ćwiczyć śpiewanie, bo z nowymi organami, wybrzmi ono szczególnie. Zatem czekamy i staramy się dać z siebie, co tylko możemy. I prosimy o pomoc Ducha Świętego, bo z Duchem Świętym wszystko jest możliwe!

Aktualności
19. Moja czystość
Każdego dnia maja publikowany kolejny dzień przygotowania

Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi
^