Ładowanie...

Poświęcenie organów w Niedzielę Gaudete

2018-12-16 | czytano: 2123
Poświęcenie organów w Niedzielę Gaudete
Niedziela Gaudete, czyli "niedziela radości" była rzeczywiście wyjątkowo radosna w bazylice ludźmierskiej.

Ksiądz biskup Damian Muskus OFM przyjął zaproszenie i przewodniczył Eucharystii o godzinie 11:00, podczas której poświęcił nowo wybudowane organy. Ostatnio taki obrzęd w ludźmierskiej parafii miał miejsce 126 lat temu. Poprzednie organy służyły w świątyni 124 lata. Po istotnej awarii zostały zdemontowane i 2 lata upłynęło do dnia, gdy nowe organy "zbudziły się", by uwielbiać Boga.
 
Kilkuminutowy program zrealizowany przez TV Podhale:Pobłogosławienie instrumentu odbyło się na początku Eucharystii. Przed pokropieniem i okadzeniem organów ks. biskup prowadził modlitwę dialogowaną, podczas której na kolejne wezwania odpowiadały organy. "Zbudźcie się, organy, instrumencie święty" - kilkakrotnie wzywał biskup do uwielbiania muzyką każdej z Osób Trójcy Świętej i oddawania czci Maryi, Matce Jezusa, która tutaj w Sanktuarium króluje w cudownej figurze i zanosi modlitwy przed tron Boży od 600 lat.
***
Podczas homilii biskup Damian mówił o tym, że Boga znajdujemy w szarej codzienności - spotkanie z Umiłowanym Jezusem to kwestia naszych codziennych wyborów. Radość, jest naszym obowiązkiem, nas, którzy znają Pana. Radość związaną z niedzielą "Gaudete" ks. biskup wskazał jako argument, dla którego trafny jest wybór tego dnia na poświęcenie nowo wybudowanych organów. Ksiądz biskup podkreślił, że organy, muzyka i śpiew dają nam możliwość wyrażenia tego, czego nie są w stanie oddać słowa. Ks. biskup zauważył, że „nikt nie rozumie tego tak dobrze – wartości i znaczenia muzyki, jak wy, ludzie gór. W surowym krajobrazie Podhala odbija się piękno Stwórcy i skłania serca do spontanicznej modlitwy uwielbienia, którą wyrażacie w rzewnych pieśniach, z mocą wyśpiewywanych przed obliczem Ludźmierskiej Pani. Ten krajobraz budzi także tęsknotę, którą trudno wyrazić słowami. Wy tę tęsknotę, to przemożne pragnienie Boga potraficie przełożyć na język muzyki. Śpiewajcie więc naszemu Panu hymny chwały i uwielbienia, by radość bycia z Jezusem codziennie, wypełniała nie tylko mury tej przepięknej świątyni, ale i wasze serca. Jak mówił św. Augustyn: Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie całym swoim życiem".
***
Ks. kustosz Jerzy Filek koncelebrował Mszę św. modląc się za ofiarodawców, dzięki którym możliwe było wybudowanie organów. To zasługa parafian, Podhalan, ale też i Polaków mieszkających „za wielką wodą”. Poprosił również ks. biskupa, aby zechciał wręczyć szczególne podziękowanie tym, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w powstanie tego instrumentu: Andrzejowi Guziakowi - głównemu organmistrzowi (był niestety nieobecny), Józefowi Kucabie - projektantowi szafy organowej oraz Józefowi Wieczerzakowi - wykonawcy szafy.
Po zakończeniu Mszy św. ks. Bronisław Walczak zaprezentował krótko nowy instrument: są to organy na bazie instrumentu z Oldenburg in Holstein. Prace przy instrumencie trwały z przerwami od stycznia do grudnia bieżącego roku. W dalszej części prezentacji zostały przedstawione głosy nowo poświęconych organów. Na koniec można było uczestniczyć w uczcie muzycznej: organista ludźmierski Adam Rajski i organista z Krakowa, Marek Walczak, zagrali koncert organowy. Mogliśmy usłyszeć utwory takich kompozytorów jak: L. Boelmanna, J.S. Bacha, F. Rączkowskiego, C.S. Langa, D. Buxtehude, T. Dubois.
***
W tym roku niedziela radości była w naszym sanktuarium wyjątkowa - i co najważniejsze: radość posiadania tak pięknego instrumentu zostanie już na dziesiątki lat. Życzmy sobie nawzajem, aby radość znajdowała swój wyraz w naszym zaangażowaniu w liturgię, a śpiew niech przekłada się na dobre życie - najpiękniejszą pieśń chwały dla Pana, który już niebawem przyjdzie w osobie Dzieciątka Jezus.

Zdjęcia: Jan Ciepliński

Aktualności
Wielkość Jana Pawła II
Odpust w Długopolu
Kościół - Boża Owczarnia
Mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni... J 10,16
Album o Sanktuarium
Album o Sanktuarium
BIBLIA
BIBLIA
ALBUM KORONACJA
ALBUM KORONACJA
^