Ładowanie...

Amen przy Komunii św. jak Fiat przy Zwiastowaniu

2019-01-05 | czytano: 474
Amen przy Komunii św. jak Fiat przy Zwiastowaniu
Istnieje głęboka analogia pomiędzy "fiat" wypowiedzianym przez Maryję na słowa archanioła i "amen", które wypowiada każdy wierny kiedy otrzymuje Ciało Pańskie.
(Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia)


W tym roku I-sobotnie czuwanie styczniowe wypadło w przeddzień Objawienia Pańskiego. Msza św. otwierająca czuwanie była sprawowana ze wspomnienia o Niepokalanym Sercu Maryi, by - jak ks. proboszcz J. Filek powiedział - zatrzymać się wzrokiem na Sercu Maryi i uświadomić sobie jaką miłością darzy Ona Jezusa i każdego z nas.
A że to Serce jest obrażane, pragniemy wynagradzać. Tego dnia na zaproszenie do modlitwy odpowiedzieli samorządowcy z Nowego Targu: pracownicy Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy oraz Komendy Powiatowej PSP. W ich intencji ks. kustosz odprawił Mszę św.
***
Podczas homilii ks. proboszcz odwołał się do związku Maryi z Eucharystią za Encykliką Jana Pawła II. Cytat: "W pewnym sensie Maryja wyraziła swoją wiarę eucharystyczną, jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona, przez sam fakt ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się dokonać Wcielenie Słowa Bożego". Coś podobnego dzieje się podczas Komunii św. gdy przyjmujemy Jezusa do naszego wnętrza. Maryja stała się pierwszym tabernakulum - pięknie to obrazuje monstrancja w kształcie Maryi, gdzie w miejscu łona znajduje się Przenajświętszy Sakrament. Warto zatem prosić Maryję, byśmy potrafili przyjmować Jezusa tak, jak Ona Go przyjęła.

Aktualności
Polska pod Krzyżem - Zakopane
W łączności z modlitewnym spotkaniem we Włocławku
Telewizja Wiekuistego Słowa
Niezwykła historia o powstaniu największej w świecie sieci telewizji katolickiej
Polska pod krzyżem, Zakopane
W sobotę, 14 września, w jedności ze spotkaniem głównym organizowanym we Włocławku
^