Ładowanie...

Trzecia tajemnica radosna: Boże Narodzenie

2009-11-27 | czytano: 366
  III TAJEMNICA RADOSNA: BOŻE NARODZENIE         Z Nazaretu długo dróga do Betlejem, ale ze na świecie syćko to sie dzieje, co przedwiecne plany Stwórcy przewidziały, totyz syćkie rzecy tak sie układały,...

 

III TAJEMNICA RADOSNA:

BOŻE NARODZENIE

 

 

DSC 2778

 

 

Z Nazaretu długo dróga do Betlejem,
ale ze na świecie syćko to sie dzieje,
co przedwiecne plany Stwórcy przewidziały,
totyz syćkie rzecy tak sie układały,
by sie wypełniyło, co rzekli prorocy.
Maryja z Józefem tamtej świętej nocy
do miasta Dawida przybyli strudzeni.
Z nakazu cesarza mieli być liceni.

 

Rzymianie myśleli, ze oni som pany,
a oni spełniali ino Boze plany.
Nom sie tyz wydaje tak samo casami,
ze se swoim zyciem zarządzome sami,
i pełni me buntu, i brak nom jest wiary,
kie inkse od nasych som Boskie zamiary.

 

Nie naśli wędrowcy schronienio w gospodzie.
W stajence, wśród zwierząt nas Bóg sie narodziył.

 

O! Panie nad pany, coś Królem wszechświata,
jakoz Ci to przysło z cłowiekiem sie zbratać?
I cemuś se wybroł to! miyjsce na Ziymi,
nie pośród bogocy, nie między moznymi?
Tak zimnno, ubogo i ciemno Ci było,
ino Twojej Mamy serdusko świyciyło,
tak cyste, gorące i pełne dobroci,
ze kciało tyn sópke i złóbek ozłocić.

 

Tak biednie Jej Dzidziuś sie zjawioł na świecie,
bo wybroł los tylu zrodzonych tak dzieci,
by syćka, co domu ni majom swojego,
wiedzieli, ze zaznoł Bóg tego samego.

 

Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 


Aktualności
Niedziela misyjna i różańcowa
94 Światowy Dzień Misyjny łączący Polskę w Europie i Brazylię w Ameryce Południowej pod hasłem: OTO JA, POŚLIJ MNIE.
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II w relacji kaznodziei "Stulecia urodzin" ludźmierskiego Pielgrzyma


VIII - najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny - od 5 do 17 czerwca 1999 roku
Album o Sanktuarium
Album o Sanktuarium
BIBLIA
BIBLIA
ALBUM KORONACJA
ALBUM KORONACJA
^