Ładowanie...

V Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

2009-11-27 | czytano: 540
V Tajemnica Chwalebna Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi     Rozważania gwarą pisane;  Tak, jak święto wola Przedwiecnego chciała, Matka Jego Syna Królowom ostała, władcyniom syćkiego –...

V Tajemnica Chwalebna

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

 

V CHWALEBNA

 

Rozważania gwarą pisane; 

Tak, jak święto wola Przedwiecnego chciała,
Matka Jego Syna Królowom ostała,
władcyniom syćkiego – Niebiosów i Ziemi,
wiecności, Janiołów, casu i przestrzeni.

 

Witoj nom,Królowo, noślicniejso Pani,
strojno w złote słonko, przybrano gwiozdami!


Z hołdem Ci składome dziękcynienio słowo,
za to, ześ nom Matkom jest, mozno Królowo.
Witoj nom, Królowo, co – choć z Jasnej Góry,
buzia Twoja ciemno. Ty dziejowe chmury
sponad polskiej ziemi od wieków zaranio -
- cęsto zawinione – cierpliwie przeganios.


Zawitoj, Królowo znad Dunajca fali!
Seść wieków juz ludzie zewsąd przybywali
przed ludźmierski ółtorz, boś sie uśmiechała,
góroli i ceprów sercem otocała.


Z tym swoim uśmiechem, co tak serce grzeje,
wkrocyłaś w światowe i Kościoła dzieje,
kieś swoim berełkiem cichućko wskozała,
kogo Ojcem Świętym rada byś widziała.

 

Zawitoj, Królowo, z Loretta, z Pompejów,
z La Sallet, z Fatimy, z Lourdes i z Mariazellu.
Matko z Guadalupe – Ameryk Królowo –
fto Cie na Juana płoscu namalowoł?

 

Brzemienno Indianko – wzorze brzemienności,
Matko od pocęcio - z wyboru, z miyłości,
bo sie od pocęcio matka matkom staje,
a nie wtej, kiedy sie jako komu zdaje.
Od tego momentu cłowiek sie zacyno,
z wyznaconom zyciu przez Stwórce godzinom.

 

Witoj nom, Królowo, coś była od wieków
marzeniem o piyknie, tkwiącym wse w cłowieku,
natchnieniem artystów, mistyków radościom
i siyłom do zwykłej walki z codziennościom.

 

Zawitoj, Królowo, syćkiego. Syćkiego!!!
Tego, co jest wozne, tego mniej woznego,
Królowo biedronek, pscół i polnych zwonków,
polskich lip miodowych, orłów i skowronków.
Królowo pszenicki, co stanie sie chlebem
i chmur wododajnych pod błękitnym niebem.

 

Królowo serc ludzkich, rządź nami serdecnie,
niech z Tobom folime Pana Boga wiecnie.

 

Rozważania w języku literackim...

Ukoronowanie Matki Bożej
na Królową Nieba i Ziemi

Tak, jak święta wola Przedwiecznego chciała,
Matka Jego Syna Królową została,
władczynią wszystkiego – Niebiosów i Ziemi,
wieczności, Aniołów, czasu i przestrzeni.

Witaj nam, Królowo, najśliczniejsza Pani,
strojna w złote słonko, przybrana gwiazdami!
Z hołdem Ci składamy dziękczynienia słowo,
za to, żeś nam Matką jest, można Królowo.
Witaj nam, Królowo, co – choć z Jasnej Góry,
buzia Twoja ciemna. Ty dziejowe chmury
sponad polskiej ziemi od wieków zarania –

– często zawinione – cierpliwie przeganiasz.
Zawitaj, Królowo, znad Dunajca fali!
Sześć wieków już ludzie zewsząd przybywali
przed ludźmierski ołtarz, boś się uśmiechała,
górali i ceprów sercem otaczała.
Z tym swoim uśmiechem, co tak serce grzeje,
wkroczyłaś w światowe i Kościoła dzieje,
gdyś swoim berełkiem cichutko wskazała,
kogo Ojcem Świętym chętnie byś widziała.
Zawitaj, Królowo, z Loreta, z Pompejów,
z La Salette, z Fatimy, z Lourdes i z Mariazellu.
Matko z Guadalupe – Ameryk Królowo –

– kto Cię na Juana płaszczu namalował?
Brzemienna Indianko – wzorze brzemienności,
Matko od poczęcia – z wyboru, z miłości,
52
bo się od poczęcia matka matką staje,
a nie wtedy, gdy się jakoś komuś zdaje.
Od tego momentu człowiek się zaczyna,
jest to wyznaczona przez Stwórcę godzina.
Witaj nam, Królowo, coś była od wieków
marzeniem o pięknie, tkwiącym gdzieś w człowieku,
natchnieniem artystów, mistyków radością
i siłą do zwykłej walki z codziennością.

Zawitaj, Królowo, wszystkiego. Wszystkiego!!!
Tego, co jest ważne, tego mniej ważnego,
Królowo biedronek, pszczół i polnych dzwonków,
polskich lip miodowych, orłów i skowronków.
Królowo pszeniczki, co stanie się chlebem
i chmur wododajnych pod błękitnym niebem.

Królowo serc ludzkich, rządź nami serdecznie,
niech z Tobą chwalimy Pana Boga wiecznie.

 

Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu...

 

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 


 

 

Pożegnanie Królowej Podhala - modlitwa

 

 


Aktualności
Niedziela misyjna i różańcowa
94 Światowy Dzień Misyjny łączący Polskę w Europie i Brazylię w Ameryce Południowej pod hasłem: OTO JA, POŚLIJ MNIE.
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II w relacji kaznodziei "Stulecia urodzin" ludźmierskiego Pielgrzyma


VIII - najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny - od 5 do 17 czerwca 1999 roku
Album o Sanktuarium
Album o Sanktuarium
BIBLIA
BIBLIA
ALBUM KORONACJA
ALBUM KORONACJA
^