Ładowanie...

Zasady ministranta

2009-12-10 | czytano: 569
Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
Ministrant poznaje liturgię...


  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
  4. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Aktualności
Niedziela misyjna i różańcowa
94 Światowy Dzień Misyjny łączący Polskę w Europie i Brazylię w Ameryce Południowej pod hasłem: OTO JA, POŚLIJ MNIE.
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II w relacji kaznodziei "Stulecia urodzin" ludźmierskiego Pielgrzyma


VIII - najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny - od 5 do 17 czerwca 1999 roku
Album o Sanktuarium
Album o Sanktuarium
BIBLIA
BIBLIA
ALBUM KORONACJA
ALBUM KORONACJA
^