Ładowanie...

Chrzest

Chrzest
W naszej parafii chrztu św. dzieciom udziela się w trzecią niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00
Pouczenie chrzcielne ma miejsce w piątek przed tą niedzielą po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej pod plebanią.
Zgłoszenia dziecka do chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej dyżurującemu kapłanowi.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA:
 • Akt urodzenia dziecka – oryginał.
 • Dane personalne rodziców dziecka min. imię nazwisko, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego itp.
 • Dane personalne rodziców chrzestnych (imię i nazwisko adres zamieszkania).
 • Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych (tzw. zaświadczenie do chrztu) – wydawane w parafii ich zamieszkania.
 • Uczestnictwo Rodziców i Chrzestnych w katechezie przed chrztem.
 • Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. 
 • Zapisu do Księgi Chrztów należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.
 • Katecheza przed chrztem jest w piątek poprzedzający chrzest po mszy św. wieczornej w salce pod plebanią.
 • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

UROCZYSTY CHRZEST DZIECI ODBYWA SIĘ W III NIEDZIELĘ MIESIĄCA 
PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 11:00
(chyba, że inne ważne okoliczności zaistnieją to o godz. 9.00)
 
RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ:
 • osoby wierzące, praktykujące, żyjące w katolickim związku małżeńskim,
 • młodzież od 16 roku życia, bierzmowana uczestnicząca w katechizacji.
RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ:
 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
 • Kodeks prawa w temacie chrztuKODEKS PRAWA KANONICZNEGO O CHRZCIE ŚWIĘTYM

/wybrane fragmenty/
Sprawowanie Chrztu
Kan. 851 Sprawowanie chrztu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego:
1° dorosły zamierzający przyjąć chrzest winien być dopuszczony do katechumenatu i wedle możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrzędem wtajemniczenia przystosowanym przez Konferencję Episkopatu oraz ze szczegółowymi przepisami przez nią wydanymi;
2° rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę.
Kan. 854 Chrztu udziela się bądź przez zanurzenie, bądź przez polanie, z zachowaniem przepisów wydanych przez Konferencję Episkopatu.
Kan. 855 Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu.
Kan. 857 § 1. Poza wypadkiem konieczności, właściwym miejscem chrztu jest kościół lub kaplica.
§ 2. Należy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna.
Czytaj więcej: Kodeks prawa w temacie chrztu
Aktualności
Pielgrzymka Różańcowa 2019 - Różaniec - ratunek dla świata
Istota modlitwy - Pan Bóg radzi: Ty się zajmij Mną, a Ja zajmę się tobą.
Boże Ciało 2019 - zdjęcia Jana Cieplińskiego
Suma i procesja uroczystości Bożego Ciała w obiektywie
Transmisja z Bożego Ciała w Sanktuarium Ludźmierskim 2019
W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa była transmitowana na żywo przez TVP1 i TVP Polonia
^