Ładowanie...

Konkurs Poezji

Regulamin XXV Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera - Ludźmierz 2017    
  
W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory, napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem, na papierze formatu A4. Każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w osobnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą przez Jury w dwóch kategoriach: gwarowej i literackiej. Jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.
Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2017 roku. Utwory prosimy przesyłać na adres:
Związek Podhalan Zarząd Oddziału w Ludźmierzu
Dom Polański im. K.P. Tetmajera i Wł. Orkana
34-471 Ludźmierz, ul. Jana Pawła II, 116
Aktualności
Uwielbienie Boga za dar wolności
- Pan Bóg? Uwielbiam!
Wigilia 100-lecia odzyskania Niepodległości
Świętowanie 100-lecia Niepodległości rozpoczęte!
^