Ładowanie...

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia na niedzielę, 26 V 2019
2019-05-25
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.
J 14,23
Ogłoszenia na niedzielę, 19 V 2019
2019-05-19
"Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".
J 13,35
Ogłoszenia na niedzielę, 12 V 2019
2019-05-12
... nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki.
Łk 10,28
Ogłoszenia na niedzielę, 5 V 2019
2019-05-05
Biblio, Ojczyzno moja!
Ogłoszenia na Poniedziałek Wielkanocny, 22 IV 2019
2019-04-21
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie".
Mt 28, 9
Ogłoszenia na niedzielę, 7 IV 2019
2019-04-07
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Ps 126,3
Ogłoszenia na niedzielę, 31 III 2019
2019-03-31
... ten syn mój był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się.
Łk 15,24
Ogłoszenia na niedzielę, 24 III 2019
2019-03-23
Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców...
Łk 13,6
^