Ładowanie...

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia na V Ndz. Wielkanocną, 10 V 2020
2020-05-10
Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Jezus (J 14, 3)
Ogłoszenia na niedzielę, 3 V 2020
2020-05-03
Pan mym pasterzem,
nie brak mi niczego.
Ps 23
Ogłoszenia na niedzielę, 26 IV 2020
2020-04-25
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
Łk 24,15
Ogłoszenia na Niedzielę Miłosierdzia, 19 IV 2020
2020-04-18
"Pokój wam!"
"Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane." J 20
Ogłoszenia na Niedzielę Palmową, 5 IV 2020
2020-04-05
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Mt 27, 46
Ogłoszenia na V Niedz. W. Postu, 29 III 2020
2020-03-28
"Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz."
J 11,3
Ogłoszenia na IV Niedz. W. Postu, 22 III 2020
2020-03-22
... stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże.
J 9,3
Ogłoszenia na III Niedz. Wielkiego Postu, 15 III 2020
2020-03-14
"Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu".
J 4,13n
Ogłoszenia na II Niedz. Wielkiego Postu, 8 III 2020
2020-03-07
Nie lękaj się!
Ja jestem z tobą.
Jezus
^