Ładowanie...

Aby znać głos Jezusa

2019-05-04 | czytano: 1160
Aby znać głos Jezusa
Eucharystia otwierająca czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

Z pierwszą sobotą maja rozpoczynamy dłuższe czuwania wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Ksiądz kustosz Jerzy przywitał wszystkich czcicieli Maryi, ciesząc się z ich obecności. Po modlitwie wynagradzającej, przez najbliższe 7 dni i nocy sanktuarium ludźmierskie będzie tętniło modlitwą Jerycha Różańcowego.
***
Podczas homilii, ks. Michał Paruch z Czarnego Dunajca przypomniał jeden z warunków dobrego przeżycia I soboty miesiąca: kwadrans rozmyślania o tajemnicach z życia Jezusa i Maryi. Jak cenne jest pochylanie się nad Słowem Bożym, pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Jezus przychodzący w nocy po wodzie do uczniów w łodzi mówi do nich: "Ja Jestem. Nie bójcie się". Wydawałoby się, że bardziej słuszne byłoby, gdyby zaczął od "nie bójcie się". Dlaczego najpierw powiedział: "Ja Jestem"? Św. Beda Czcigodny daje dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza nawiązuje do Imienia Boga Jahwe - tak Bóg przedstawia się Mojżeszowi w krzewie gorejącym. Natomiast druga: Jezus po prostu chciał, aby uczniowie usłyszeli Jego głos, który dobrze znali, bo przecież tyle czasu z sobą spędzili. Jeżeli będziemy znali głos Jezusa, to nawet wśród największej burzy usłyszymy Go. Maryja była zasłuchana w Słowo Boże; rozważała Je i zachowywała w swoim sercu. Dlatego też miała perspektywę nieba, dzięki czemu nawet w obliczu krzyża Jezusa zachowała wiarę do końca. Doświadczenie Maryi daje nam pewność: w perspektywie wiary wszystko jest możliwe, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
***
Po Eucharystii ks. kustosz zaznaczył, że po raz pierwszy gościliśmy ks. Michała w Ludźmierskim Sanktuarium i wyraził nadzieję na kontynuację; ks. Michał pokazał jak ciekawie można spojrzeć na Słowo Boże, jak je rozważać w sercu. Ks. Jerzy zaprosił również na Diecezjalną Pielgrzymkę Różańcową, w sobotę 22 czerwca, po Bożym Ciele, do naszego Sanktuarium - od 10:30 do 14:00. Podczas tej pielgrzymki będzie można zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi (przygotowanie do tego aktu jest na naszej stronie internetowej :: przygotowanie >>).


Aktualności
To już 10 lat
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....
29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
Rozstrzygnięcie Konkursu 14/15 sierpnia 2024
^