Ładowanie...

Apel głównej zelatorki Róż różańcowych

2020-02-20 | czytano: 1142
APEL - 2020 r.
Zachęta a zarazem prośba do wszystkich Kół Żywego Różańca, o podjęcie  troski o czystość i estetyczny wygląd Ogrodu Różańcowego w następujących miesiącach:
marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,...


APEL - 2020 r.

 

Zachęta a zarazem prośba do wszystkich Kół Żywego Różańca, o podjęcie troski o czystość i estetyczny wygląd Ogrodu Różańcowego w następujących miesiącach:

marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Prosimy o wzięcie całkowitej odpowiedzialności wymienione Róże Różańcowe za następujące kapliczki, których zelatorami są;

M. CZAJA

I - 1) Zwiastowanie NMP

II- 2) Nawiedzenie św. Elżbiety

 

A. CISOŃ 

III - 3) Narodzenie Pana Jezusa

IV - 4) Ofiarowanie w świątyni

 

A. FIT 

V - 5) Znalezienie P Jezusa w świątyni

VI- 1) Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 

M. STASZEL 

VII -2) Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

VIII - 3) Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

 

A. CZAJA

IX- 4) Przemienienie na Górze Tabor

X - 5) Ustanowienie Eucharystii

 

A. PAJERSKA 

XI - 1) Modlitwa w Ogrójcu

XII -2) Biczowanie Pana Jezusa

 

A. DŁUGOPOLSKA 

XIII- 3) Cierniem ukoronowanie

XIV - 4) Droga Krzyżowa Jezusa

 

M. KARWACZKA

XV - 5) Śmierć Jezusa na Krzyżu

M.CISZEK 

XVI - 1) Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

M. KRUŻEL 

XVII - 2) Wniebowstąpienie Pana Jezusa

XVIII- 3) Zesłanie Ducha Świętego

 

T. TRUTY 

XIX - 4) Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

XX - 5) Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

 

Róże, których zelatorami są;

H. Komperda, M. Klamerus-Czaja, M. Maciaś, K. Śmietana, zajmują się pomnikiem, rabatami przed pomnikiem oraz wokół pomnika Św. Jana Pawła II


Róże męskie, róże ze Szkoły Podstawowej prosimy o dbanie o rzekę Jordan i chodniki.

W następnym roku będzie zmiana, przesuwająca się zgodnie ze wskazówkami zegara.

Wszystkie Róże wyżej wymienione przy kapliczkach dbają także wizualnie o cały Ogród Różańcowy wokół kapliczek w wybranym przez siebie czasie, szczególne sprzątanie w każdą ostatnią sobotę m-ca oraz przed każdym odpustem. Gimnazjum oraz Akcję katolicką prosimy o pomoc uprzątnięcia Ogrodu Różańcowego po zimie tj. w marcu, przed rocznicą śmierci Jana Pawła II, oraz przed świętami, przed każdym odpustem szczególnie głównymi i przed zimą.

Akcja katolicka ma na opiece Ołtarz Polowy oraz mycie figurek-kapliczek, pomnika Ojca Św.

Opiekę nad kapliczkami przydrożnymi; Kapliczka na Krzyżówce - Róża Św. Genowefy, Róża św. Rity Kapliczka przy Ośrodku Zdrowia – Remiza – Róże z ul Podhalańskiej

Krzyż i kamień na Krzyżówce za kościołem - Róże z ul. Zielonej i Akcja katolicka

Za podjęcie powyższych zadań serdecznie dziękuję . Bóg zapłać..

 

 

 

 

 


Aktualności
Wiersze na odpust w roku 2022
Autorstwa p. Zofii Truty z Kalifornii-Czerwiennego.
Autorka z mężem Kazimierzem na zdjęciu.
Suma odpustowa z metropolitą Krakowskim
Idźmy za Maryja w stronę Nieba
Złoci Jubilaci rocznik 1972
Ona jest bardziej Matką niż Królową
^