Ładowanie...

Co było w spojrzeniu Jezusa?

2015-04-02 | czytano: 1464
"Liturgia Triduum Paschalnego jest pełna znaków - mówił w homilii ks. Proboszcz Kazimierz podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej - Tabernaculum jest puste. Chrystus zrodzi się na tym ołtarzu. Wracajac do Wieczernika chcemy dziękować...

"Liturgia Triduum Paschalnego jest pełna znaków - mówił w homilii ks. Proboszcz Kazimierz podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej - Tabernaculum jest puste. Chrystus zrodzi się na tym ołtarzu. Wracajac do Wieczernika chcemy dziękować za kapłaństwo Jana Pawła II - to dokładnie 10 lat temu odchodził do Domu Ojca, za kardynała Franciszka Macharskiego, który dokładnie 65 lat temy przyjmował święcenia kapłańskie, za ks. Prałata Tadeusza wielkiego kustosza tego sanktuarium, który rok temu tę Eucharystię w Wielki Czwartek tutaj sprawował. Tam w Wieczerniku rodziło się Kapłaństwo i Eucharystia... Kapłan - słaby, grzeszny człowiek sprowadza na ołtarz Jezusa Chrystusa. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO DAŁ...To z tej Miłości Bóg pozostaje w małej, kruchej Hostii. Z Miłości i Służby. Bo Miłość która służy drugiemu człowiekowi to pochylenie sie do jego stóp. Aby właściwie odebrać Eucharystię, musimy dostrzec pochylenie Jezusa. Spojrzenie Jezusa uratowało Piotra. Co było w tym spojrzeniu Jezusa? Trzeba mi stanąć przed Chrystusem takim, jakim jestem i dać Mu swoje nogi do obmycia. Panie dotknij, Panie przebacz...Ileż pochylenia jest w naszych rodzinach? Ile miłości? Miłość nie jest łatwa, bo miłość jest służbą, jest pochyleniem się. Żeby zrozumieć mękę Jezusa Chrystusa musi być w nas Eucharystia. Eucharystia, która jest Siłą. Panie - uzdrów, dotknij, bym stał się człowiekiem. Serce kochające biegnie do kochającego Boga."

U progu Eucharystii dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych i Róże Różańcowe złożyli kapłanom zyczenia - dziękując za Ich codzienną posługę w naszej parafii. 

Na koniec Najświętszy Sakrament przeniesiono do Ciemnicy. Adorujemy Bożego Syna.

s. DL USJK

Zdjęcia w galerii>>


Aktualności
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w roku 2023
Wstań, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.....
^