Ładowanie...

Czuwanie wynagradzające 2.04.2022

2022-03-26 | czytano: 757
Czuwanie wynagradzające 2.04.2022
17 rocznica odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

Czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

Z  R ó ż a ń c e m  w  r ę k u

„aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa i wybierać w ten sposób szkołę najlepszą”

Św. Jan Paweł II, Ludźmierz 7 V1 1997 r.




LUDŹMIERZ, 2 kwietnia 2022 r. -

17 rocznica odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II

18.00 – MSZA ŚWIĘTA z homilią

·adoracja Najświętszego Sakramentu z Litanią Loretańską,

·Modlitwa wynagrodzenia za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi

·Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

RÓŻANIEC FATIMSKI

Rozważanie jednej tajemnicy różańcowej i Akt oddania Unii Różańca Świętego Matce Bożej Ludźmierskiej – Rada Unii

  • 19.10 - I cz. Radosna – przedstawiciele parafii Łopuszna
  • 19.35 - II cz. Światła – przedstawiciele parafii Harklowa

     o 20.00- III cz. Bolesna – przedstawiciele parafii Pieniążkowice

  • 20.30 - IV cz. Chwalebna – ze św. Janem Pawłem II
  • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
  • 21.00 - Apel Jasnogórski, zasłonięcie cudownej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej

Zaprasza  kustosz ks. Jerzy Filek

PS. „JERYCHO maj 2022”

Przewielebni Księża Proboszczowie i drodzy Zelatorzy,

Wojna na Ukrainie, zagrożenie pokoju w Polsce i w Europie nie pozwalają nam ustawać w wynagradzaniu Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy.

Przed śmiercią Hiacynta powiedziała do Łucji: „Powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że ludzie muszą je uprosić przez to Serce, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego wielbiono Niepokalane Serce Maryi. Niech proszą o pokój, Niepokalane Serce Maryi, bo Bóg temu Sercu powierzył pokój na świecie”.

Zapraszamy gorąco do udziału w Jerycho maj 2022! Trwając wraz z Maryją na modlitwie różańcowej będziemy prosić o pokój i błagać Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi. Prosimy o rozważenie naszej propozycji, oraz o przyjęcieustalonego podziału czasu. W tej sprawie nawiążemy kontakt telefoniczny z Zelatorami i ustalony czas prześlemy w programie na maj do Zelatorów. Tymczasem prosimy także o podwojenie Waszych modlitw i ofiar (postu) na rzecz Ojczyzny, pokoju.

Przewielebnych Księży Proboszczów prosimy o poinformowanie wiernych i zachętę do uczestnictwa w Jerycho – maj 2022.


Aktualności
Człowiek jest całym światem Boga
Już po raz 21 przyszła do MBL społeczność Szkoły w Czerwiennem-Bachledówce
^