Ładowanie...

Czym jest prawdziwa radość?

2023-05-18 | czytano: 530
Czym jest prawdziwa radość?
Bp Janusz Mastalski do młodzieży bierzmowanej 18 maja 2023

Młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania, otwierających się na Ducha Świętego biskup Janusz ukazał trzy źródła radości:
1) Zbawienie  ofiarowane każdemu z nas przez Syna Bożego
2) Zaufanie Bogu i nasza codzienna wierność
3) pójście za Jezusem, szukanie i wypełnianie Jego woli
Żeby te źródła znaleźć trzeba dużo się modlić, trzeba często spotykać Pana Boga na modlitewnych spotkaniach. 49 osób zostało namaszczonych świętym olejem.
Niech trwają w wierności i miłości, która jest troską o innych. 
 
 
 

Aktualności
Człowiek jest całym światem Boga
Już po raz 21 przyszła do MBL społeczność Szkoły w Czerwiennem-Bachledówce
^