Ładowanie...

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu

2021-12-19 | czytano: 507
Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu
Ostatnia Niedziela Adwentu AD 2021

Pokój i radość – życzmy sobie takich wartości. Zbliżające się święta – to Dar, Obecność Księcia Pokoju. To także obraz naszego życia, które jest złożone z wielu elementów, z wielu spraw, z wielu relacji – mówił w dzisiejszej homilii ks. Mateusz.

Tylko Jezus może nas obdarzyć pokojem i radością. Pokojem, który odnowi nasze życie, odbuduje nasz wewnętrzny świat, zwłaszcza świat naszych relacji z Bogiem i z innymi ludźmi.

A radość rodzi się w spotkaniu z Jezusem, z wiary w obecność Boga w naszym życiu, nawet wśród trudności. Jest darem Ducha Świętego, znakiem Nadziei, że Jezus jest Emmanuelem – Bogiem z nami.

Życzmy więc sobie, zgodnie z refleksją dzisiejszego kaznodziei, życzmy sobie pokoju i radości.

Takiego pokoju i radości jaki nam dzisiaj przez modlitwę i śpiew ofiarował zespól z Krzemieńca, miasta, w którym urodził się nasz narodowy wieszcz Juliusz Słowacki: Olga, Oksana i Natasza.  Olga grała na bandurze - instrumencie posiadającym 63 strun. Oksana na flecie, Natasza na skrzypcach.

 To był krótki koncert, ale intensywny, darzący nas pokojem i radością. Ojciec święty tez życzył nam dzisiaj, abyśmy nieśli innym radość jak Maryja św. Elżbiecie.
 

Aktualności
Pierwsze czuwanie wakacyjne
2 lipca czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii
Boże Ciało w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym (16.06.2022)
Boże w Hostii ukryty umocnij naszą wiarę.
^