Ładowanie...

Konkurs Plastyczny na 60-lecie koronacji MBL

2023-04-11 | czytano: 1299
Konkurs Plastyczny na 60-lecie koronacji MBL
Zapraszamy do udziału

KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY ,„Przyjrzyjcie się Panience Ludźmierskiej – zobaczcie, jak niesie Człowieka”, 60 – lat koronacji łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej, pod patronatem Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera  oraz Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala ks. kan. Jerzego Filka.

 

CELE KONKURSU:

Uczczenie Jubileuszu Koronacji Łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży wizerunku Maryi oraz wydarzeń związanych z Jej Kultem. Rozbudzanie zainteresowania osobą i kultem Matki Bożej Ludźmierskiej. Rozwój duchowości maryjnej oraz głębsze poznanie i uwielbienie Matki Bożej Ludźmierskiej. Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci i młodzieży. Inspirowanie do poszukiwań własnych środków wyrazu w przekazie artystycznym. Integrowanie środowiska szkolnego, rodzinnego i parafialnego.

 

UCZESTNICTWO:

Konkurs przeznaczony jest dla Placówek Wychowania Pozaszkolnego (Domy Kultury, Ogniska Pracy Pozaszkolnej itp.) Województwa Małopolskiego oraz dla przedszkoli , szkół podstawowych i średnich.

KATEGORIE WIEKOWE:

Grupa I - do 7 lat

Grupa II - od 8 do 11 lat

Grupa III - od 12 do 15 lat

Grupa IV – Szkoły Ponadpodstawowe

Grupa V – Szkoły Specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowych, Środowiskowe Domy Pomocy, itp.

Prace należy bezwzględnie grupować według kategorii wiekowych przy złożeniu do Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu!

 

TECHNIKI PLASTYCZNE:

 Malarstwo, ceramika, rzeźba, rzeźba w drewnie, malarstwo na szkle, fotografia, grafika. Prosimy nie przysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych, np: ryż, kasza, itp., oraz prac wykonanych ze szkła, styropianu i gotowych zakupionych elementów np. sztuczne kwiaty a także prace wykonane z plasteliny i suchymi pastelami.

 

FORMAT PRAC:

A3 do 50 x 70 cm. (wyjątek spośród technik ,,płaskich” jeśli chodzi o format stanowi malarstwo na szkle, które należy oprawić i opisać. Dopuszczalny format od A4 – dotyczy tylko grafiki) Prace na papierze i grafiki prosimy oprawić - passe-partout.

Każda praca musi być podbita pieczęcią placówki oraz czytelnie opisana pismem drukowanym według wzoru :

Imię, nazwisko oraz wiek autora

Nazwa i adres placówki

Imię i nazwisko nauczyciela

Metryczkę prosimy umieszczać w prawym dolnym rogu, na odwrocie pracy.

Prace wykonane i opisane niezgodnie z regulaminem nie zostaną dopuszczone do oceny Jury.  ILOŚĆ PRAC NIEOGRANICZONA

 TERMIN NADSYŁANIA PRAC:  Prace należy dostarczyć na adres: Powiatowe  Centrum Kultury w Nowym Targu; ul. Jana Kazimierza 20;  34-400 Nowy Targ

 w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 29 kwietnia 2023r. (włącznie) - OSTATECZNY TERMIN!!!

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.pck.nowotarski.org.pl do 15 maja 2023r.

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej  w dniu 31 maja 2023r.

PRAC PRZESŁANYCH NA KONKURS NIE ZWRACAMY

 

Aktualności
16 Pielgrzymka Rowerowa Giewont-Hel
Wyruszamy zawsze z Panem Bogiem
43 Piesza GÓRALSKA Pielgrzymka na Jasną Górę
Od Królowej Podhala do Królowej Polski
^