Ładowanie...

Pasterka Maryjna w roku 2022

2022-08-15 | czytano: 852
Pasterka Maryjna w roku 2022
Abyśmy osiągnęli Niebo

Eucharystię o północy celebrował J.E. Ks. Bp Artur Miziński - Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i przeszło 20 kapłanów - czcicieli MBL, w tym kilku jubilatów świętujących srebrny jubileusz swojego kapłaństwa. W homilii Hierarcha przypomniał związku Jana Pawła II z Królową Podhala, jego teksty pokoronacyjne. A także jego obecność  i modlitwę różańcowa przed 25-laty. Zawierzył Jej swoje pasterskie posługiwanie i każdego z nas. A potem zauważył, że pomijając tysiąc przyczyn dlaczego tutaj przychodzimy, jest jedna może najważniejsza, że to sam Pan Jezus podarował Jej nas za dzieci, a Ją nam za Matkę. I to zobowiązuje. Mamy stawać się do Niej podobni, by jak Ona osiągnąć Niebo, które jest naszym celem. Trzeba nam kroczyć Jej śladami i naśladować Jej święte życie. Ona jest dla nas:
* wzorem wiary - współpracy z Wolą Bożą;
* przykładem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
* wzorem modlitwy za innych:
Uczy nas widzieć czynną obecność Boga w świecie i nieść innym Jezusa, jak Ona Go niosła Elżbiecie. 
na koniec srebrni Jubilaci otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem MBL i czerwoną różę - znak ziół, traw, owoców i kwiatów tej ziemi, z których Maryja jest najpiękniejszym. I wszystkie plony ziemi zostały pobłogosławione, uświęcony trud ludzkiej pracy, ludzkiego wysiłku. 
Za zdjęcia dziękujemy p. Janowi Cieplińskiemu. Bóg zapłać.
 

Aktualności
Człowiek jest całym światem Boga
Już po raz 21 przyszła do MBL społeczność Szkoły w Czerwiennem-Bachledówce
^