Ładowanie...

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 29 marca - 5 kwietnia 2019

2019-04-11 | czytano: 5370
Pielgrzymka do Ziemi Świętej 29 marca - 5 kwietnia 2019
Do Ziemi Świętej wyruszyła pielgrzymka z Ludźmierza, aby w 10 rocznicę intronizacji kopii cudownej figury Matki Boskiej Ludźmierskiej w Grocie Mlecznej, założyć Jej korale[Fotografie z pielgrzymki Jana Cieplińskiego >>]

piątek, 29 marca

 • 29 marca, w piątek rano, w ludźmierskiej bazylice Mszą świętą rozpoczęła się wyjątkowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Pątnicy wyruszyli w trzech grupach - w sumie około 140 osób. Wśród pielgrzymów jest kustosz sanktuarium ludźmierskiego, ks. Jerzy Filek oraz wikariusz ks. Bronisław Walczak.
  W 2009 roku - 10 lat temu, podobna ludźmierska pielgrzymka, przybyła do Ziemi Świętej z wierną kopią cudownej figury Matki Boskiej Ludźmierskiej, zorganizowana przez ks. Tadeusza Juchasa we współpracy z Kustodium Ziemi Świętej. Maryja w Ludźmierskiej figurze została wówczas intronizowana w Grocie Mlecznej. Dokładnie w 10 rocznicę tego wydarzenia, 2 kwietnia, pielgrzymi z Ludźmierza przybywają z koralami, aby je założyć na szyję Królowej Podhala. Tak samo jest przystrojona cudowna figura w Ludźmierzu od 2010 roku. Był to pomysł ks. Tadeusza Juchasa, aby przyozdobić Maryję w okresie przygotowania na gody 50-lecia koronacji (ta rocznica miała miejsce w 2013 roku). Gest nałożenia korali Maryi w Ziemi Świętej jest kontynuacją tych wydarzeń i wyrazem miłości do Maryi, Matki Jezusa.

 • Kilka zdjęć ze Mszy św. na rozpoczęcie pielgrzymki >>

 • Z relacji pątniczki:
  W piątek wieczorem dotarliśmy do Nazaretu. Mieszkamy w pobliżu Bazyliki Zwiastowania. Jesteśmy podzieleni na trzy grupy oznaczone kolorami: zielonym, czerwonym i pomarańczowym.


sobota, 30 marca
 • Z relacji pątniczki:
  Jeździmy trzema autobusami, większość miejsc nawiedzamy oddzielnie ale spotykamy się w ludźmierskiej wspólnocie na Eucharystii. Pierwsze kroki w Ziemi i Świętej skierowaliśmy na Górę Tabor. W bazylice Przemienienia Pańskiego dziękowaliśmy Bogu za możliwość przybycia tutaj i prosiliśmy o łaskę przemiany naszego życia zgodnie z wolą Boga - byśmy zawsze stawiali Jezusa na pierwszym miejscu i słuchali Go coraz uważniej. Na Taborze doświadczyliśmy też błogosławieństwa ulewnego deszczu i gwałtownej burzy z gradem. Jeszcze przed opuszczeniem świętej góry ujrzeliśmy rozjaśnione niebo, jakby na potwierdzenie, że każda dobra przemiana wymaga trudu, czasem nawet przejścia przez ciemności i burze, nim zajaśnieje w nas światło Chrystusa.

  Przed południem była jeszcze Kana Galilejska i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po południu nawiedziliśmy Bazylikę Zwiastowania i kościół św. Józefa w Nazarecie. Był czas na indywidualną modlitwę w Grocie Zwiastowania i przed piękną figurą Matki Bożej oraz na zwiedzanie muzeum pod bazyliką, a w nim m.in. pozostałości pomieszczeń z czasów dzieciństwa i młodości Jezusa w Nazarecie. Pierwszy dzień w Ziemi i Świętej zakończyliśmy międzynarodową modlitwą różańcową z procesją do Groty Zwiastowania. Uczestniczyli w niej również nasi pielgrzymi w strojach góralskich oraz grupa pielgrzymów z Chicago. Po uroczystości, w górnym kościele Bazyliki pięknie zagrała ludźmierska kapela.

niedziela, 31 marca

 • W niedzielny poranek pielgrzymi z Ludźmierza udali się do Kościoła Ośmiu Błogosławieństw.
  "I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych" na wszystkich pielgrzymów. Zewnętrzne znaki na Górze Błogosławieństw potwierdziły deszcz łask.

 • Drugim punktem pielgrzymowania jeszcze przed południem były: Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, Jezioro GalilejskieKościół Prymatu św. Piotra nad jeziorem, który powstał w miejscu, gdzie Jezus spożywał śniadanie z apostołami po Zmartwychwstaniu.

 • Niezwykłe przeżycie: rejs po Jeziorze Galilejskim. Po tej wodzie chodził Jezus. Następnie Tyberiada - Kościół św. Piotra z 1100 roku.

 • Relacja pątnika >>

  Nad Jeziorem Galilejskim...
poniedziałek, 1 kwietnia • Msza św. w Bazylice Zwiastowania;
 • droga do Jerycha (Miłosierny Samarytanin) i Jerycho;
 • Pustynia Judzka, Góra Kuszenia;
 • nad Jordanem pielgrzymi odnowili przyrzeczenia chrzcielne;
 • Morze Martwe - czas na kąpiel ;)
 • domniemany grób Mojżesza, Ben Abi Musa.

 • Relacja pątnika >>

wtorek, 2 kwietnia

środa, 3 kwietnia


 • Msza św. w Getsemani;
 • Góra Oliwna;
 • Jerozolima;
 • Kościół Zaśnięcia NMP;
 • Kościół Pater Noster;
 • Wieczernik;
 • Kościół Grobu Matki Bożej;
 • Kościół Zaparcia się Piotra;
 • Grób Boży - uroczysty ingres - niezwykłe doświadczenie: procesyjne wejście braci i pielgrzymów przy śpiewie "Te Deum" po łacinie. Błogosławieństwo. Adoracja pustego Grobu - "Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał!"

 • Relacja pątnika >>

czwartek, 4 kwietnia

w Jerozolimie...
 • kościół św. Anny - miejsce narodzenia Najświętszej Maryi Panny; tutaj Msza św.
 • ruiny sadzawki z pięcioma krużgankami, gdzie Pan Jezus uzdrowił chorego od 38 lat człowieka;
 • Via Dolorosa
 • Kalwaria, miejsce ukrzyżowania Jezusa
 • Grób Pański

  Ostatni dzień w Ziemi Świętej...

piątek, 5 kwietnia

Witamy w domu!

Te przeżycia pozostaną na zawsze, jako piękne doświadczenie miejsca, gdzie się narodził, żył, nauczał, został umęczony, ukrzyżowany i zmartwychwstał On - Jezus Chrystus, nasz Pan i Bóg.
To również Ziemia Maryi, Tej, którą Jezus dał nam w swoim testamencie za Matkę.

Życzmy sobie nawzajem, byśmy podczas każdej Komunii św. stawali się jak Ziemia Maryi, która przyjmuje Jezusa, aby On w nas żył i byśmy dzielili się Nim z innymi.


Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^