Ładowanie...

Pielgrzymka z Rdzawki

2016-09-03 | czytano: 1705
Czuwanie piewrszosobotnie we wrześniu prowadzone jest od lat przez dekanat Rabka. Pieszo przychodzą od pięciu lat pielgrzymi z Rdzawki. Przyprowadzili ich duszpasterze - Księża Marianie. Przyszło ich 103 osoby, dojechało 50 autokarem i jeszcze...

Czuwanie piewrszosobotnie we wrześniu prowadzone jest od lat przez dekanat Rabka. Pieszo przychodzą od pięciu lat pielgrzymi z Rdzawki. Przyprowadzili ich duszpasterze - Księża Marianie. Przyszło ich 103 osoby, dojechało 50 autokarem i jeszcze inni prywatnymi autami. Kapłani sprawowali Eucharystię rozpoczynającą czuwanie wynagradzające. 

Ksiądz Proboszcz witając ich zauważył, że jest znacznie więcej pielgrzymów za względu na przybyłych w pieszej pielgrzymce od Matki Kościoła z Rdzawki.

W homilii kaznodzieja pytał: na czym polega pośrednictwo naszej Matki?

I rozważał, że mimo jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa Matka zawsze jest ze swoim Synem. Jest Pośredniczką Łask, bo łaska to obecność Boga w życiu człowieka. Wstawiennictwo Maryi trwa przez wieki od Kany Galilejskiej. Maryja nieustannie wskazuje nam na Syna. Starajmy się być Jej dobrymi dziećmi, posłusznymi.

Ostatnią część różańca podczas procesji do Maryjnego Ogrodu Różańcowego prowadzą członkinie Róży św. Rity.

Czuwanie pierwszosobotnie we wrześniu


Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^