Ładowanie...

W tym dniu wspaniałym - wszyscy sie weselmy

2022-04-17 | czytano: 766
W tym dniu wspaniałym - wszyscy sie weselmy
Wielkanoc z biskupem Janem

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja !
Cały dzień kazania głosił ks. Proboszcz i mówił o pielgrzymowaniu, o procesjach do Grobu Pańskiego w Jerozolimie, do Kalwarii Zebrzydowskiej, w której próbowano odtworzyć, skopiować miejsca święte pamiętające najważniejsze wydarzenia z czasów Pana Jezusa. Nasza procesja do Bożego grobu trwa nieustannie - wpisuje się w nią także nasze zbliżanie się do stołu Eucharystycznego, by przyjąć komunię świętą. A także podchodzenie dzieci i rodziców z dziećmi po błogosławieństwo. Wrócimy do tego pięknego zwyczaju już od dzisiaj.
Sumę wielkanocną natomiast sprawowało 4 kapłanów pod przewodnictwem J. Ex. ks. bp Jana Szkodonia. Hierarcha oparł swoje rozważanie na wersecie psalmu: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy....Liturgia - mówił jest uobecnieniem Zmartwychwstania. To teraz Jezus zwycięża śmierć, zwycięża zło i szatana. Czy naprawdę jednak wszyscy się weselimy w te święta wielkanocne? W jakże wielu sercach wciąż trwa wołanie Jezusa: oddal ode mnie ten kielich; wypuść Barabasza,...  Choć dalej trwa nasz Ogrójec, cierpimy, gdy zwycięża zło. We fragmencie dziś odczytanej Ewangelii usłyszeliśmy, że Jan ujrzał i uwierzył...  W jakże wielu sytuacjach życiowych i nam potrzebna jest taka wiara, wara w Moc Krzyża i w Moc Zmartwychwstania. I do nas jak do Marii Magdaleny Pan Jezus mówi po imieniu....i oczekuje naszej odpowiedzi na łaskę Bożej Miłosiernej Miłości, naszego zaangażowania w miłość bliźniego.
Szukajcie tego, co w górze - kontynuował bp Jan - jeśli szukasz Jezusa - szukaj Go z Krzyżem, wtedy On znaleziony pomoże ci dźwigać twój krzyż. Niech więc On sam zmartwychwstaje w nas i przez nas - kończył.  Jezus przez nas chce dalej głosić swoją Ewangelię w rodzinie i przez rodzinę.
Ks. Biskup też bardzo podziękował za to, że mógł tę Wielkanoc świętować przy Gaździnie Podhala, w jego umiłowanym sanktuarium. Po Mszy św. jeszcze Hierarcha spotkał się z członkami chóru Magnificat, a ci zaśpiewali Oto są Baranki młode... i uradowali się wzajemnie spotkaniem.
 
A jakie jest moje doświadczenie grobu Jezusa?

 Nieszporami i kolejnym dniem nowenny do Bożego Miłosierdzia zakończyliśmy Wielkie Święte Triduum Paschalne. Alleluja
 
 

Aktualności
Pierwsze czuwanie wakacyjne
2 lipca czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii
Boże Ciało w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym (16.06.2022)
Boże w Hostii ukryty umocnij naszą wiarę.
^