Ładowanie...

Wiersze na odpust w roku 2022

2022-08-16 | czytano: 741
Wiersze na odpust w roku 2022
Autorstwa p. Zofii Truty z Kalifornii-Czerwiennego.
Autorka z mężem Kazimierzem na zdjęciu.Na pasterkę:

Ekscelencjo – Przewielebny Księze Biskupie,

Przewielebni Księzo Jubilaci i zacni Pielgrzymi

Noc ciemno, a w naszych dusach radość swieci,

bo my się zebrali u Matki – Jej dzieci.

Jej troskliwy uśmiech syćkie rany goi,

sprawio, ze sie cłowiek mniej przysłości boi,

tego, co niedobre we świecie sie dzieje

i zła, co się dzisiok jawnie i w głos śmieje.

Coroz bardziej plące się ludzkości droga.

W Maryi nadzieja, ze uprosi Boga,

by rozwikłoł syćko bez wojen, koranio

i by świat już przysed do opamiętanio,

by nastoł już pokój między narodami,

a w Kościele jedność władała sercami.

Gaździna Podhola modli sie za nami

i dązy po świecie het, za górolami:

- do Chicago, Brampton ido Jeruzalem,

do Austrii, Florydy i po Polsce całej.

Ka ino góroli rzuci zycio droga,

to tam przez Jej ręce uwielbiajom Boga.

Dwadzieścia pięć roków minyno jak mgnienie,

a ciągle jest zywe tego dnia wspomnienie,

kie Święty Jan Paweł Rózańca Świętego

mądrość ukazywoł lo zycia ludzkiego.

I choć zło sie ciągle usiłuje srozyć,

my wierzymy w miyłość i moc Matki Bozyj.

 Wy, drodzy Kapłani, mocie w tym swój udział,

kie to, co duchowe, starocie sie w ludziach

obudzić przez swoje modlitwy i trudy,

i Ziym z Niebem łącyć niepojętym cudem

Ofiary Mszy Świętej i zycio Wasego,

za głosem wołanio Jezusa samego.

 Niechze On Wom za to, Księzo Jubilaci,

swojemi łaskami obficie zapłaci.

 I Wom, Ekscelencjo, niech Bóg błogosławi,

bez swojej opieki nigdy nie ostawi,

a nasa Ludźmiersko słodko Matka Bosko

niechze się serdecnie o Wos syćkich trosko.

 Zofia Truty

 


Na sumę:

Ekselencjo – Przewielebny Księże Arcybiskupie

Przewielebni Kapłani, Zacni Pielgrzymi

W odpustowe święto witom Wos serdecnie,

zato, zeście s nami – dziękujym Wom grzecnie.

 Nas odpust to cudne z Matkom jest spotkanie.

 Z ufnościom co roku przychodzime na nie,

coby cześć Jej oddać, za łaski dziękować

i pytać o pomoc w scyrych, ufnych słowach.

 Pomocy Maryi trzeba na tym świecie,

bo zło z wielkom mocom panosy sie przecie

i w coroz to nowyj jawi sie postaci,

coby ino cłowiek Boga z ocy straciył.

 Tęsknota do Boga tkwi zawse w cłowieku,

górole to wiedzom i temu od wieków

jest nasza kultura w Nim zakorzeniono

i z Matkom Ludźmierskom na zawse złącono.

Ka ludzie z Podhola, tam i Ona śpiesy,

być z nimi w ichżyciu, w stropieniach pociesyć.

Jej uśmiech raduje serca w Jeruzalem,

W Amaryce, w Austrii i po Polsce całej.

 Pamiętać musime Rózaniec w Ludźmierzu,

kie Święty Jan Paweł we wspólnym pocierzu

jesceroz nom zbocył, ze z Matkom Jezusa

znojdzie pokój, scęście kozdo ludzko dusa.

Ona nos cierpliwie prowadzi doNiego,

do prowdy, do światła, do scęścio wiecnego.

I jednako kocho tych, co wiarom zyjom

i tych, co ich serca lo Boga nie bijom,

ino Jej serdusko okrutnie sie smuci,

kie się cłowiek z pychom od Niego odwróci.

 Matka zno Jezusa, Jego nauki słowa

pragnie, by cłek zechcioł wiernie je zachować,

bezkompromisowo, nie według uznania,

bo jednako wozne syćkie przykozania.

Nie jest łatwo w casie zyciowej wędrówki,

ale pomóc mogom duchowe wskazówki,

zaś mądro pokora i prowdy sukanie

sprawi, ze się wiara źródłem scęścio stanie.

 Dzięki, Ekscelencjo, za Wase wskazanio.

To nic, ze wróg swoje oblicze odsłanio

i dozreWom cęsto. Dobry Bóg jest s nami.

 Niechze On obficie darzy Wos łaskami.

Niech Matka Ludźmiersko – wiernych wspomozenie,

umocnio Wos w trudach, niesie pociesenie.

 Zofia Truty


Suma - dzieci:

Kochany Księze Arcybiskupie

Jasno jest jak słonko buzia nasej Pani,

ciesy sie na pewno, żeście tu jest s nami.

I cało dzieciarnia jest bardzo przejęto,

bo kie Wos widzimy, to oznoco święto.

Matki Boskiej Zielnej dziś som Imieniny!

Z radościom się do Niej razem pomodlimy.

I za Wos Jom pytać tyz bedziyme grzecnie-

- niech Jezusa prosi za Wami serdecnie.

Bardzo by me chcieli, byście mogli s nami

uciesyć się w odpust z kramów z cukierkami.

Wiyme, ze to byłby lo Wos problem wielki,

więc my Wom zawcasu kupiyli cukierki.

Dołącome donich jesce i bukiecik

od nos i od syćkich podholańskich dzieci.

 Zofia Truty - Czerwienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualności
Człowiek jest całym światem Boga
Już po raz 21 przyszła do MBL społeczność Szkoły w Czerwiennem-Bachledówce
^