Ładowanie...

XXII Pielgrzymka Sursum Corda

2019-06-01 | czytano: 4374
XXII Pielgrzymka Sursum Corda
Jemu zależy na was
1P 5,7


W tym roku w Dzień Dziecka przypadła pierwsza sobota czerwca, dzień, w którym Podhalanie wdzięczni za pielgrzymkę św. Jana Pawła II z 1997 roku ruszają na ok. 40 km szlak pielgrzymkowy. W tym roku po raz XXII wyruszyli z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej. Cztery grupy w porządku: zakopiańska, nowotarska, ludźmierska i orawska szczęśliwie przebyli szlak w dosyć sprzyjającej pogodzie. Nie zabrakło słońca i krótkotrwałego lecz konkretnego deszczu, a przede wszystkim pogody ducha i ugruntowania nadziei, że Bogu zależy na nas. Konferencje w drodze dla wszystkich grup głosił ks. Bronisław Walczak z Ludźmierza.
***
Pielgrzymi dotarli na Eucharystię o godz. 18:00, która była sprawowana na ołtarzu polowym przez bazyliką ludźmierską. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Kazimierz Czepiel proboszcz z Jabłonki, dziekan dekanatu orawskiego, a w koncelebrze było jeszcze 20 kapłanów. 7-minutowe kazanie - krótkie a treściwe - wygłosił ks. Wojciech Węgrzyniak. Odwołał się do tegorocznego hasła pielgrzymki "Jemu zależy na was" i przytoczył 3 przykłady z Ewangelii, gdzie występuje czasownik "zależeć" w sensie "obchodzić kogoś, troszczyć się o coś, kogoś". Pierwszy: uczniowie z Jezusem w łodzi podczas burzy, gdy grozi im zagłada. Budzą Jezusa ze słowami: "Nauczycielu, czy nic cię nie obchodzi, że giniemy?" Jezus mówi do tego, co grozi zagładą: "Milcz, ucisz się", bo Jemu zależy na nas. I pomogło. Wniosek: budzić Jezusa, wołać do Niego skutku, bo Jemu zależy na nas. Druga scena: Jezus u Marii i Marty. Marta do Jezusa: "Nauczycielu, nic Cię obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?". Czasem chcemy nawet Bogiem rządzić, żeby było po naszemu. Pozwólmy, aby Bóg powiedział, co mamy czynić. Trzecia: najemnik, gdy widzi wilka, ucieka, bo jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ale Jezus jest dobrym pasterzem. Bóg mówi w swoim Słowie: "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Moja miłość nie odstąpi od ciebie". Ks. Wojciech przywołał widok Tatr i porównał to do tego słowa - prędzej Tatry się poruszą, niż Bóg przestanie mnie kochać. I dodał: "To już rozumiem, dlaczego ja nie czuję, że Ty mnie kochasz. Bo z Twoją miłością jest tak, jak z Tatrami - najczęściej ich nie widać. Ale ja wiem, że one są. Twoja miłość jest stabilniejsza niż Tatry, niż cały świat". Więc nie uciekajmy od Boga, bo Jemu zależy na nas.
***
Na zakończenie pielgrzymki ks. kustosz i proboszcz ludźmierski Jerzy Filek skierował od wszystkich serdeczne słowa podziękowania >>
Po zakończeniu Mszy na ołtarzu polowym w bazylice rozpoczęło się czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi prowadzone przez dekanat Białka Tatrzańska. Zakończyło się procesją o godz. 21:00 do Maryjnego Ogrodu Różańcowego, a potem ok. 21:40 rozpoczęła się Msza św. wieńcząca I sobotę czerwca.


Relacja TV Podhale:

Poniższa galeria - z wejścia do Ludźmierza i ze Mszy na zakończenie.

Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^