Ładowanie...

Z Jezusem w Wieczerniku i Ogrójcu

2019-04-18 | czytano: 1055
Z Jezusem w Wieczerniku i Ogrójcu
Wielki Czwartek
Byliśmy z Jezusem w Wieczerniku i przeszliśmy do Ogrójca


Jedyna Msza św. w tym dniu: Msza Wieczerzy Pańskiej. Niektórych mogło zaskoczyć to, że w tabernakulum było puste - nie było w nim Pana Jezusa. To symboliczne przypomnienie tego, że właśnie od momentu Ostatniej Wieczerzy mamy Dar Eucharystii. I właśnie szczególnie tego dnia dziękowaliśmy Jezusowi za dar Kapłaństwa i Eucharystii. Przedstawiciele grup parafialnych dziękowali i składali życzenia naszym drogim kapłanom.
Także dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą, dziękowały Jezusowi obchodząc swoją rocznicę.

Podczas kazania ks. proboszcz Jerzy nawiązał do prawdy, że Pan Bóg obdarza wielką godnością kapłańską zwykłego człowieka. "Jak wielką wartość, jak wielką godność mamy w oczach Pana, skoro daje nam tak wielkie dary i ten największy dar - swojego Syna Jezusa Chrystusa. Daje nam Jezusa Chrystusa, byśmy mogli zjednoczyć się z Nim".

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
(ks. Jan Twardowski)


Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Pan Jezus pod postacią Chleba Eucharystycznego został przeniesiony procesyjnie do Ciemnicy. W tym roku Ciemnica została umiejscowiona w kaplicy św. Jana Pawła II pod ołtarzem polowym.
Liturgia nie zakończyła się błogosławieństwem. Dalszym ciągiem było czuwanie z Jezusem do północy zakończone tego dnia Godziną Świętą.

Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^