Ładowanie...

Zesłanie Ducha Świętego

2015-05-20 | czytano: 1581
 
 
 "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali....


 

Zesłanie ducha sw 

 "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..."

Dz 2,1-11

 

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego też dzień ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą i kończy on okres Zmartwychwstania Pańskiego.

Jezus poprzez zesłanie Ducha Świętego wypełnia obietnicę, iż nie pozostawi nas samych w naszych życiowych trudnościach, niełatwych wyborach. Dał nam Sprawcę, Boski Palec, Pocieszyciela - Trzecią Osobę Boską ukazywaną nam najczęściej pod postacią gołębicy. Cóż uczynilibyśmy bez niego? -  "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus" (1 Kor 12, 1).

Pamiętajmy o Duchu Świętym w naszych modlitwach, bo przecież może On nam zesłać tak potrzebne nam dary:

1. Dar Mądrości

2. Dar Rozumu

3. Dar Rady

4. Dar Męstwa

5. Dar Umiejętności

6. Dar Pobożności

7. Dar Bojaźni Bożej

 

W naszej parafii Uroczysta Eucharystia z okazji Zesłania Ducha Świętego w niedzielę 24.05.2015 r. odbędzie się na Papieskim Ołtarzu Polowym o godz. 11.00 połączona z obchodami 120 rocznicy PSL.

 


Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^