Ładowanie...

DZIEŃ DZIEWIĄTY: MODLITWA DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O STAŁĄ OPIEKĘ NAD NAMI

IX. Modlitwa dziękczynna z prośbą o stałą opiekę nad nami.

DZIEŃ DZIEWIĄTY:

MODLITWA DZIĘKCZYNNA Z PROŚBĄ O STAŁĄ OPIEKĘ NAD NAMI

 

ROZWAŻANIE:

„Zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję” – wołał sługa Boży kard. August Hlond. Triumf Maryi i Kościoła zapowiada już Apokalipsa św. Jana, w której czytamy: „Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).
Ludźmierskim symbolem wiecznego królowania Bożej Rodzicielki są papieskie korony na Jej skroniach. W liście pasterskim do parafii rejonu Podhala, z września 1963 roku, biskup Karol Wojtyła pisał: „Tego skarbu, który w dniu 15 sierpnia otrzymał Ludźmierz, wszystkie parafie Podhala muszą wytrwale strzec. Nie tylko Proboszcz ludźmierski zobowiązał się do tego swoim ślubowaniem, ale wszyscy kapłani i wierni. A jakiż to skarb? – Ten skarb, moi drodzy, to nie tylko złota korona na skroniach Królowej Podhala, ale także Jej królestwo w duszach, w myślach, słowach i uczynkach, w małżeństwie, w życiu rodzinnym i wychowaniu dzieci, w obyczajach młodzieży, w pracy na polu, w warsztatach, biurach czy fabrykach – we wszystkim wreszcie, czego tknie człowiek wierzący i prawdziwy czciciel Maryi (…)”.
Historyczny akt koronacji nie może pozostać jedynie sentymentalnym wspomnieniem! Niech zobowiązuje on nas do posłusznego pełnienia nakazów wiary. Niech Ludźmierz dalej staje się kolebką narodzin wielu pięknych tradycji i miejscem umacniania się głębokich wartości!
Pozostając w stałej łączności duchowej z MB Ludźmierską, gorąco dziękujmy za łaski udzielone nam przez Jej wstawiennictwo. W pokorze serca zechciejmy również prosić o rady tak bardzo potrzebne nam do wzrastania w świętości. Niech pośród pobożnego wzruszenia, przejmujących modlitw czy łez nawrócenia, największym naszym pragnieniem stanie się zasłuchanie w głos Maryi, wskazującej drogę chrześcijańskiej doskonałości.
Maryjo, wraz z św. Janem Pawłem II, każdego dnia pragniemy błagać Cię słowami, które ten Wielki Papież pozostawił nam w modlitwie koronacyjnej: „Niech łaska Twojego Syna próżną w nas nie będzie!”. Amen.

 

WEZWANIE:

Serce oraz wszystkie myśli kieruję ku Tobie Uśmiechnięta Pani Ludźmierska i na zakończenie tej nowenny pokornie dziękuję za to, że spojrzałaś na mnie łaskawym okiem i czułą troską macierzyńską ogarnęłaś zanoszone przeze mnie modlitwy w intencjach Kościoła świętego, moich braci i sióstr oraz całego świata, a zwłaszcza w mojej intencji osobistej. Niech miłosierny Bóg będzie w Tobie uwielbiony!

 

PODZIĘKOWANIA:

  • za dar kanonizacji św. Jana Pawła II – wielkiego ludźmierskiego pielgrzyma, -dziękujemy Ci uśmiechnięta Gaździno,
  • za powołanych do świętej służby Bożej
  • za utwierdzonych w wierze i nawróconych,
  • za uzdrowionych na ciele i na duszy,
  • za łaski Ojczyźnie naszej, wszystkim miastom i wioskom udzielone,
  • za opiekę nad polską emigracją,
  • za czułość Twą okazaną naszym rodzinom,
  • za przyjęcie modlitwy naszej.

 

Dziesiątka różańca świętego.

 

MODLITWA:

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala zostaliśmy umocnieni Twoimi łaskami; † daj nam ducha miłości i pokoju, * abyśmy utworzyli jedną rodzinę, żyjącą w zgodzie, tradycji naszych ojców i złączoną więzami niezachwianej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

11898530 889645287738713 3478991247546218164 n

Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^