Ładowanie...

DZIEŃ SZÓSTY: MODLITWA ZA CHORYCH

VI. Modlitwa za chorych

DZIEŃ SZÓSTY:

MODLITWA ZA CHORYCH

 

ROZWAŻANIE:

Tuż po zwiastowaniu Maryja udaje się w drogę, aby wesprzeć będącą w podeszłym wieku Elżbietę (por. Łk 1,39). Choć przeżywa jeszcze niespodziewaną wizytę anielskiego posłańca i w swym dziewiczym łonie nosi już Boskie Dziecię, to jednak w mocy miłości podejmuje konkretne dzieło miłosiernej służby drugiemu człowiekowi.Maryja nie pozostaje nigdy obojętna na potrzeby swoich dzieci. Jako Uzdrowienie chorych spieszy z pomocą szczególnie tym wszystkim, których przygniata ciężar cierpienia. Akta wizytacyjne poświadczają, że już w XVII wieku do ludźmierskiego sanktuarium przybywali pielgrzymi z całego Podhala, Orawy, Spisza, Pienin i Gorców, składając wota i prosząc o wysłuchanie modlitw. W pierwszą niedzielę lipca oraz 11 lutego do Matki Bożej Ludźmierskiej pielgrzymują dzisiaj wszyscy ci, którzy pragną Jej opiece powierzyć swoje życie, smutki i cierpienia. Tu w Ludźmierzu otrzymują też lurdzkie błogosławieństwo i mogą przyjąć sakrament Namaszczenia Chorych. Współcześnie także księga wpisów odnotowuje łaski, za które wierni dziękują Królowej Podhala, wciąż ufając, że nie szczędzi Ona pomocy tym, którzy o nią proszą.Wśród wielu wyrazów wdzięczności znajdujemy takie oto świadectwo: „W dniu 13.04.1986 r. byłam tutaj u Ciebie Matko Boża Cudowna Ludźmierska z prośbą o zdrowe oczy dla mojej córki. Błogosławiący ks. biskup [Albin Małysiak] powiedział do dziecka nie wiedząc o mojej prośbie: «pokaż oczka» i je pobłogosławił. W trzy dni później poszłam do okulisty i okazało się, że dziecko ma zupełnie zdrowe oczy. Teraz Matko Boża dziękuję Ci za dar zdrowia córki, proszę o zdrowie dla syna Andrzeja i błogosławieństwo oraz zdrowie dla wszystkich w rodzinie. (M.W – Nowy Targ)”.Ludźmierski pielgrzym – św. Jan Paweł II tak oto nauczał: „Boski Odkupiciel pragnie dotrzeć do serca każdego cierpiącego człowieka poprzez serce swojej Najświętszej Matki (...). Chrystus przed swoją śmiercią powierza Maryi, zawsze Dziewicy, nowy rodzaj macierzyństwa — duchowego i powszechnego — wobec wszystkich ludzi, tak, by każdy w swym pielgrzymowaniu wiary mógł razem z Maryją trwać w ścisłym zjednoczeniu z Nim aż po Krzyż i by każde cierpienie, odrodzone mocą tego Krzyża, stawało się w słabości człowieka prawdziwą mocą Bożą” (Salvifici doloris 26). Prośmy, aby każdy ból i cierpienie przeżywane w łączności z Odkupicielem i Jego Matką zwyciężane były mocą ducha i przynosiły obfite owoce w dziele zbawienia dusz ludzkich.

 

WEZWANIE:

Serce oraz wszystkie myśli kieruję ku Tobie Uśmiechnięta Pani Ludźmierska i kolejny już raz proszę, abyś spojrzała na mnie łaskawym okiem i czułą troską macierzyńską ogarnęła zanoszone przeze mnie modlitwy w intencjach Kościoła świętego, moich braci i sióstr oraz całego świata, a zwłaszcza w mojej intencji osobistej, którą pokornie Tobie polecam.

 

PROŚBY:

  • wszystkim chorym na całym świecie -wypraszaj łaski Ludźmierska Matko,
  • przebywającym w hospicjach i konającym,
  • mieszkańcom domów opieki,
  • osobom samotnym i opuszczonym,
  • przyjmującym sakrament Namaszczenia Chorych,
  • kapelanom szpitalnym, lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim podejmującym posługę miłosierdzia,
  • chorym z naszej rodziny i polecającym się naszej modlitwie

Dziesiątka różańca świętego.

 

MODLITWA:

Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

chorzy

Aktualności
16 Pielgrzymka Rowerowa Giewont-Hel
Wyruszamy zawsze z Panem Bogiem
43 Piesza GÓRALSKA Pielgrzymka na Jasną Górę
Od Królowej Podhala do Królowej Polski
^