Ładowanie...

Modlitwa

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

NOWENNA

Teksty nowenny z niewielką korektą za: Ks. Stefan Pruś SDB, Wspólnota salezjańska na modlitwie, 

Do użytku wewnętrznego, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1985, s. 331-333.


Dzień 1

O Maryjo, Twą nienaruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny krzak gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysłowe, wiodące do grzechu.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 2

O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą usiłowały nas ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 3

O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie spętały nam ducha. Naucz nas posługiwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 4

O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem cnót wonnych okryta i owocami macierzyńskiej miłości darząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształtowali w sobie Jego obraz, stając się odbiciem Jego doskonałości.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 5

O Maryjo, Ty z woli samego Boga stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny wąż nie miał przystępu. Prosimy Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złego ducha, byśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 6

O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzkości, jako jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, w czarną noc naszej nędzy i upadku błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 7

O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachować dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 8

O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwitła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrotnych ludzi.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Dzień 9

O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszechżyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników. Bądź moją Matką i Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał wszelkiego brudu moralnego, żył w coraz większej przyjaźni z Bogiem i stawał się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami, Dziewico Niepokalana,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 
 

Przyjdź Duchu Święty

Przyjdź Duchu Święty

 odwieczna miłości Ojca.

 Dotknij mojego umysłu,

 mojego serca, moich pragnień,

 zburz mur moich pewności, których tak potrzebuję,

 badaj każdą moją wątpliwość,

 otwórz mnie na odwagę prawdy.

 Daj mi siłę, abym pozwolił przeniknąć się i odnowić

 Jezusowi - Słowu Ojca.

 Amen

 

O Duchu Święty,

 Miłości, która może wszystko,

 kształtuj w moim życiu Jezusa,

 tak jak ukształtowałeś Go w łonie Maryi.

 Niechaj Słowo stanie się życiem we mnie.

 Niechaj stanie się ciałem w moich wyborach,

 światłem w codziennych spotkaniach,

 Słowem życia pomiędzy moimi słowami.

 Amen

 

 
 
 

Modlitwa za kapłanów

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

(z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK)

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości. Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

Jeżeli chcesz wspomóc, w roku kapłańskim całą posługę kapłanów w Kościele, to spróbuj podjąć się modlitwy za kapłanów. Możesz wybrać jedną z poniższych intencji:

* za jednego konkretnego kapłana,

* za kapłanów z Twojej parafii,

* za kapłanów z Twojego miejscowości,

* za kapłanów z Twojej diecezji,

* za wszystkich kapłanów pracujących w Polsce,

* za wszystkich kapłanów pracujących na misjach,

* za kapłanów znajdujących się w trudnych sytuacjach,

* za kapłanów, którzy oddalili się od Jezusa,

* za konkretnego diakona itp.

Przemyśl, na jak długo obierasz tę modlitwę.

Możesz sam/a ustalić długość czasu albo modlić się np. przez:

miesiąc,

3 miesiące,

pół roku,

9 miesięcy,

rok,

do końca życia.

Uwierz, że w ten sposób uczynisz wiele dobrego powierzając Bogu wybranych kapłanów. Twoja modlitwa przyczyni się do świętości Kościoła, który przecież jest Twoją Rodziną. Możesz tę modlitwę w różnych intencjach podejmować wielokrotnie.

/za www.adonai.pl/

 
 
 
 

Matko Boża Katyńska

MATKO BOŻA KATYŃSKA! MATKO MIŁOSIERDZIA I POJEDNANIA!
 

W Twoje ramiona oddajemy wszystkich

zamordowanych na Wschodzie.

Z żywą wiarą w świętych obcowanie

prosimy Cię, Matko, przygarnij ich i oddaj Twojemu Synowi.

W Twoje ramiona oddajemy wszystkich

którzy zginęli na służbie w Smoleńsku.

Z żywą wiarą w świętych obcowanie

prosimy Cię, Matko Miłosierdzia, przygarnij ich

i oddaj Twojemu Miłosiernemu Synowi. 

Matko Bolesna, pocieszaj tych, których

serca jeszcze krwawią po stracie Najbliższych.

których serca krwawią po stracie Najbliższych.

Daj łaskę, aby jak najszybciej powstały polskie cmentarze na Wschodzie

oraz Sanktuarium Miłosierdzia i Pojednania w Katyniu.

Matko Pokoju, daj nam łaskę życia godnego Tych,

którzy zginęli za Ojczyznę,

stając się ceną naszej wolności.

Uczyń ich fundamentem odrodzenia

i pojednania narodów w imię Chrystusa,

który miłuje i przebacza.

Uczyń ich ofiarę z życia tragicznie przerwanego

10 kwietnia roku Twojego 2010 fundamentem

zgody, jedności i solidarności naszego Narodu.

Amen.

 
 

Modlitwa do swojego patrona

Do swojego Świętego Patrona
 

Św. Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę,

jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej.

Bądź przed tronem Boga wszechmogącego moim orędownikiem

i uproś mi przebaczenie grzechów,

w które tak często wpadam, wypraszaj obfite łaski,

abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata

i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałeś.

Wspomagaj mnie także we wszystkich cierpieniach,

a szczególnie w godzinie śmierci. Błagam Cię o to przez oną miłość,

jaką pałałeś i pałasz, ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków.Amen

 
 

Modlitwa o dary

 MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.

Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary:

  • Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, Boże mój.
  • Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł pojąć może, zrozumiał prawdy wiary świętej.
  • Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegł w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym pamiętał, że rzeczy stworzone nie mogą zaspokoić wszystkich moich pragnień.
  • Proszę o dar rady, w chwilach trudnych, gdy nie będę wiedział, jak mam postąpić.
  • Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
  • Proszę o dar pobożności, bym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, bym patrzył na ludzi jak na braci i siostry, a na Kościół jako na dar Twej Ojcowskiej opieki.
  • Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się utraty Ciebie, mój Boże, przez grzech, który mnie od Ciebie oddala.
  • Do tych darów, o Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, dar skruchy, abym za grzechy żałował i pragnął się z nich poprawić.
  • Daj mi ducha umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.

Napełnij, Pocieszycielu, serce moje Boską miłością i łaską wytrwałości,

abym żył po chrześcijańsku i umarł w łasce Twojej.

Amen.

 
 
 

Ojcze nasz w intencji kapłanów

Modlitwa "Ojcze nasz" w intencji kapłanów

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
Aby sławione było Twoje Imę, 
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
Aby przyszło Twoje Królestwo,
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
Aby spełniła się Twoja Wola, jak w niebie tak i na ziemi,
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
Abyś dawał nam Chleba życia, 
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
Aby gładzić nasze winy,
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
Aby wspomagali nas w przezwyciężaniu pokus,
Daj nam kapłanów według Serca Twojego.
I ich i nas wybaw od wszelkiego zła. Amen.

 
Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^