Ładowanie...

Formacja

2010-06-23
Powoli zbliża się koniec roku szkolnego i zakończenie formacji ministranckiej.Z tej okazji pragniemy spotkać się razem tzn. aspiranci, ministranci i lektorzy, by podziękować Bogu i ludziom za ten czas łaski.
 
Spotkanie planujemy na czwartek...
2009-12-10
Dzień 1.Św. Dominiku Savio, który przez miłość do Eucharystii uwrażliwiałeś swego ducha na realną obecność Pana, pozwalając Mu się pochwycić, wyproś także nam taką samą wiarę i miłość do Najświętszego Sakramentu, abyśmy potrafili...
2009-12-10
Św. Tarsycjusz
Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twojego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my chcemy...
2009-12-10
Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki.
Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
Ministrant poznaje liturgię...
Aktualności
Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą
Oddaj wszystko w Boże ręce i to będzie Twoja konsekracja
Dzieci z Ludźmierza w Krakowie
Wawel był siedzibą polskich władców i miejscem gdzie kształtowała się historia Polski.
^