Ładowanie...

Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w relacji ks. prał. Władysława Zarębczana

2020-12-08 | czytano: 255
Ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w relacji ks. prał. Władysława Zarębczana
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W kolejny odpust, kaznodzieja rozpracowujący nauczanie papieża-Polaka do Ojczyzny i przesłanie zostawione naszemu narodowi - ks. prałat Władysław Zarębczan pochylił się nad bardzo krótką pielgrzymką, ostatnią, którą odbył Jan Paweł II do Polski w roku 2002.
Wielkim Darem i niezwykłym przesłaniem tej wizyty było Boże Miłosierdzie wyeksponowane poprzez konsekrację sanktuarium w Łagiewnikach, zawierzenie naszej Ojczyzny Miłosierdziu Bożemu, wyniesienie na ołtarze: abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, o. Jana Beyzyma, ks. Jana Balickiego i s. Sancji Szymkowiak, która mówiła, że jeśli się oddać Bogu, to bez żadnych zastrzeżeń - "na przepadłe". 

Kaznodzieja, swoimi kazaniami  we wszystkie tegoroczne odpusty, uczcił razem z parafią 100-rocznicę urodzin największego spośród pielgrzymów ludźmierskich. Puentą było ukazanie, że trzeba nam mieć nadzieję, bo jest ratunek dla świata, jest szansa, jest ocalenie - to BOŻE MIŁOSIERDZIE!

Podczas wieczornej Eucharystii dzieci z klas III otrzymały medaliki z wizerunkiem MBL, aby była dla nich, na ich codzienność tarczą obronną chroniącą je i ich rodziny przed złem. 
Niech Niepokalana czuwa nad każdym z nas, nad naszymi rodzinami, nad naszą parafią i całą naszą Ojczyzną.

Aktualności
Wielkopostne czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
6 - I sobota marca - Czuwanie Wielkopostne
Wydarzenia - MARZEC 2021
Kalendarium na marzec
Katechezy przedmałżeńskie 2021
Zapraszamy narzeczonych na katechezy przedmałżeńskie w roku 2021 - wyłącznie ONLINE
^