Ładowanie...

Ważne wydarzenia

Ludźmierz, najstarsza miejscowość na Podhalu, położony nad Czarnym Dunajcem i wpadającymi potokami Rogoźnikiem i Lepietnicą. Parafia obejmuje obecnie 3 wsie: Ludźmierz, Krauszów i Długopole

 • 1234 r.  Książę Śląski i Krakowski Henryk Brodaty nadaje tytuł i przywilej zezwalający wojewodzie krakowskiemu Teodorowi z rodu Gryfitów na kolonizowanie terenów nad rzekami Biały i Czarny Dunajec, Rogoźnik, Lepietnica oraz w okolicach Szczyrzyca. Biskup krakowski Wisław zezwala wojewodzie krakowskiemu na fundację kościoła w Ludźmierzu. Teodor Gryfita darowuje Cystersom z Jędrzejowa terytorium zwane Ludźmierz, aby w nim klasztor zbudowano.
 • ok. 1238 r. Ukończenie budowy kościoła.
 • ok. 1245 r. Surowy klimat, powodzie, niesprzyjające usytuowanie klasztoru na pograniczu polsko-węgierskim nękanym przez zbójników oraz wyludnienie poprzez najazdy tatarskie powodują, że opactwo zostaje przeniesione do Szczyrzyca. Kościół ludźmierski pozostaje prepozyturą zakonną i pełni obowiązki parafialne.
 • ok. 1400 r.  Powstaje figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana przez nieznanego artystę z tzw. szkoły spisko-sądeckiej.
 • ok. 1565 r.  Najstarszy zachowany zapis wizytacji parafii w Ludźmierzu.
 • 1608 r.  Wizytacja archidiakona sądeckiego Januszkowskiego.
 • ok. 1727 r.  Benedykt Kmita zakłada Bractwo Świętego Szkaplerza.
 • 1728 r.  Wizytacja parafii ludźmierskiej.
 • 1765 r.  Wizytacja dziekana Jakuba Zaskalskiego - pierwsza historycznie pewna wzmianka o cudownym wizerunku Matki Boskiej.
 • 1776 r.  Figura Matki Boskiej Ludźmierskiej przeniesiona z ołtarza bocznego do głównego.
 • 1794 r.  Rząd austriacki odbiera Cystersom ziemię na terenie parafii Ludźmierz.
 • 1796 r.  Pożar niszczy drewniany klasztor cysterski.
 • 1805 r.  W kolejnym pożarze zostaje zniszczona plebania.
 • 1815 r.  Dobra zakonne w Ludźmierzu zakupuje Emanuel Homolacs (właściciel Kuźnic) od skarbu austriackiego.
 • 1824 r.  Cystersi opuszczają parafię ludźmierską, która odtąd podlegać będzie biskupowi tarnowskiemu.
 • 1869-1877r. Na miejscu rozebranego starego kościoła drewnianego powstaje nowy, murowany kościół neogotycki, do którego zostaje przeniesiony rokokowy ołtarz wraz z cudowną figurą, organy, 2 dzwony, chrzcielnica i sygnaturka.
 • 1881 r. Ludźmierz wraca do diecezji krakowskiej.
 • 1890 r. Kardynał Albin Dunajewski konsekruje nowy kościół, dla którego wyjednano w Stolicy Apostolskiej odpusty specjalne na siedem uroczystości maryjnych. Wokół kościoła powstaje Droga Krzyżowa.
 • 1926 r. Powstaje wojskowa parafia w Bielsku-Białej pod wezwaniem Matki Boskiej Ludźmierskiej. Obejmuje powiaty: Bielsko-Biała, Żywiec, Oświęcim, Wadowice, Maków Podhalański. W kościele garnizonowym umieszczona kopia Figury Królowej Podhala.
 • 1934 r. Uroczyste obchody 700-lecia parafii ludźmierskiej z udziałem arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Księcia Adama Sapiehy.
 • 1937 r. Średniowieczna figura MB Niepokalanej, która do 1776 roku znajduje się w ołtarzu głównym, zostaje oddana w depozyt Muzeum Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • 1938 r. Pierwszy, Trzeci i Czwarty Pułk Strzelców Podhalańskich składa jako wotum odznaki pułkowe w ludźmierskim kościele. Obraz Matki Boskiej Ludźmierskiej w Szczawie staje się obiektem kultu partyzantów z I Pułku Strzelców Podhalańskich AK.
 • 1953 r. W Chicago powstaje Klub Parafii Ludźmierz pod opieką Królowej Podhala.
 • 15 sierpnia 1963 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński wieńczy cudowną figurę Matki Boskiej Ludźmierskiej koronami papieskimi. Biskup Karol Wojtyła łapie spadające berło Matki Bożej.
 • 1971 r. Rogoźnik zostaje samodzielną parafią
 • 1979 r.  W Chicago powstaje Koło Ludźmierz Związku Podhalan w Ameryce Północnej pod patronatem Matki Boskiej Ludźmierskiej.
 • 8 czerwca 1979 r. Papież Jan Paweł II odprawia na płycie lotniska w Nowym Targu mszę św. Na ołtarzu polowym umieszczona zostaje figura Gaździny Podhala.
 • 1981 r. W Munster w USA w klasztorze polskich Karmelitów Bosych powstaje Kaplica Podhalańska z kopią cudownej figury Ludźmierskiej Panienki.
 • 19 marca 1983 r. Kradzież z kościoła w Ludźmierzu złotych koron, berła i wotów Matki Boskiej Ludźmierskiej.
 • 22 czerwca 1983 r. Jan Paweł II poświęca na Błoniach krakowskich nowe insygnia dla cudownej figury.
 • 15 sierpnia 1983 r. Kardynał Franciszek Macharski rekoronuje statuę Gaździny Podhala.
 • 1987 r. Z okazji Roku Maryjnego 300 poświęconych kopii figury Matki Boskiej Ludźmierskiej nawiedza rodziny z Podhala, Spisza i Orawy.
 • 15 sierpnia 1988 r. Obchody 25-lecia koronacji cudownej figury.
 • 1989 r. Relikwie bł. Urszuli Ledóchowskiej (cudownie zachowane całe ciało) nawiedzają Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej powracając z Rzymu do Polski.
 • 1990 r. Ukończenie budowy ołtarza polowego, krużganków i stacji Drogi Krzyżowej
 • 26 września 1992 r. Prawykonanie"Nieszporów Ludźmierskich"w kościele ludźmierskim. Do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego muzykę skomponował pochodzący z Nowego Targu Jan Kanty Pawluśkiewicz. Śpiewali znakomici soliści: Hanna Banaszak, Beata Rybotycka, Elżbieta Towarnicka, Grzegorz Turnau, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki. Solistom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty i chór Organum Bogusława Grzybka.
 • 4 października 1992 r. Prezydent Lech Wałęsa odwiedza Sanktuarium w Ludźmierzu. 
 • 1994 r. Poświęcenie i zainstalowanie nowych dzwonów ufundowanych przez Polonię.
 • 1996 r. Dokończenie budowy Domu Pielgrzyma.
 • 7 czerwca 1997 r. Wizyta papieża - św. Jana Pawła II w Ludźmierzu (V pielgrzymka Papieża-Polaka do Ojczyzny). Modlitwa Różańcowa z Ojcem Świętym na ołtarzu polowym.
 • 15 sierpnia 2000 r.  Poświęcenie Maryjnego Ogrodu Różańcowego 
 • 18 maja 2001 r.  Ogłoszenie tytułu kościoła "Bazylika Mniejsza". Poświęcenie Pomnika Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym.
 • 14 lipca 2002 r.  Jubileusz 10-lecia koncertu "Nieszpory Ludźmierskie".
 • 15 sierpień 2003 r. Jubileusz 40-lecia koronacji Figury Matki Bożej Ludźmierskiej - dar Ojca Świętego Jana Pawła II - piuska papieska.
 • 15 sierpnia 2004 r. Poświęcenie nowych kaplic - Tajemnic Światła w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym.
 • 4 wrzesień 2005 r.  Ingres arcybiskupa ks. kard. Stanisława Dziwisza. Pierwsza oficjalna wizyta arcybiskupa na Dożynkach Podhalańskich.
 • 15 sierpnia 2006 r. Poświęcenie rozbudowanej zakrystii w bazylice ludźmierskiej.
 • 11 lutego 2008 r. Wizyta byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego w Sanktuarium Ludźmierskim.
 • 15 sierpnia 2008 r.  Krzyż iracki - wotum wdzięczności za ocalenie zdrowia i życia żołnierzy z 21. Bryg. Strzelców Podhalańskich na misji w Iraku.
 • 15 listopada 2008 r. Intronizacja kopii figury Matki Boskiej Ludźmierskiej na Dominikanie.
 • 2 kwietnia 2009 r. Intronizacja cudownej figury Matki Boskiej Ludźmierskiej w Grocie Mlecznej w Betlejem w Ziemi Świętej.
 • 8 listopada 2009 r. Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Sanktuarium Ludźmierskim. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla ks. Tadeusza Juchasa.
 • 14 listopada 2010 r. Wizyta Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Sanktuarium Ludźmierskim.
 • 12 sierpnia 2011 r. OPERA GÓRALSKA – Oratorium  – Ojciec święty Jan Paweł II na Podhalu Franciszka Łojasa Kośli,  w reżyserii Józefa Pytonia, w opracowaniu muzycznym m.in. Krzysztofa Trebunii Tutki.
 • 15 sierpnia 2011 r. Z rąk kard. Stanisława Dziwisz Metropolity Sanktuarium otrzymało relikwie bł. Jana Pawła II.
 • 15 sierpnia 2012 r.  Kard. St. Dziwisz otworzył Rok Jubileuszowy 50.lecia koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej, oraz wystawę KORONACJA 1963.
 • 13 października 2012 r. Gwiaździsta Pielgrzymka Podhala, Spisza i Orawy: W obronie Krzyża stanę.
 • 23-24 października 2012 r. Sympozjum naukowe Maryja w wierze Kościoła i w życiu narodu z okazji 50-lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Sesja zbiega się z Rokiem Wiary, zainaugurowanym 11 października przez Papieża Benedykta XVI, z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.
 • 28 listopada 2012 r. Jubileuszowa Pielgrzymka Episkopatu Polski do Gaździny Podhala, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.
 • od 2 marca 2013 r. Peregrynacja 10 kopii figury Matki Bożej Ludźmierskiej po parafii.
 • 15 sierpnia 2013 r. Złoty Jubileusz koronacji figury Matki Boskiej Ludźmierskiej - ks. kard. Stanisław Dziwisz podarował pierścień z relikwiami Jana Pawła II. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w miejscu koronacji. Jubileuszowe przesłanie i odnowienie ślubów Podhalańskiego Ludu.
 • 27 kwietnia 2014 r. W dniu kanonizacji Jana Pawła II przez papieża Franciszka, pierścień z relikwiami świętego Pielgrzyma Ludźmierskiego został umieszczony na BERLE Matki Boskiej.
 • 17 maja 2014 r. Śmierć wielkiego czciciela i krzewiciela kultu Matki Bożej Ludźmierskiej w Polsce i za granicą - ks. Prałata Tadeusza Juchasa, wieloletniego proboszcza i kustosza sanktuarium.
 • 24 maja 2014 r. Msza św. pogrzebowa Ks. Prałata Tadeusza Juchasa na ołtarzu polowym pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza.
 • 1 czerwca 2014 r. Msza św. prymicyjna ks. Łukasza Jachymiaka - neoprezbitera.
 • 1 lipca 2014 r. Parafię obejmuje nowy Proboszcz - ks. Kazimierz Klimczak.
 • 20 czerwca 2015 r. "Nieszpory Ludźmierskie" w kościele pw. św. Kazimierza królewicza w Kościelisku. Koncert w wykonaniu Hanny Banaszak, Beaty Rybotyckiej, Elżbiety Towarnickiej, Grzegorza Turnaua, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego oraz Chóru i Orkiestry Passionart pod dyrekcją Janusza Wierzgacza.
 • 22 października 2015 r. Poświęcenie kaplicy Podhalańskiej w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.
 • 19 grudnia 2015 r.  Proboszczem parafii zostaje ks. kan. Jerzy Filek.
 • 4 lutego 2016 r.  Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką modli się w Sanktuarium i składa kwiaty na grobie śp. ks. Tadeusza Juchasa.
 • Od 26 lutego 2017 r. Peregrynacja różańca w Ludźmierzu i na Podhalu, dla uczczenia 20 rocznicy modlitwy różańcowej św. Jana Pawła II
 • 26 marca 2017 r.  Promocja książki Marka Fryźlewicza Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Słowo u Gaździny Podhala z nagraniem archiwalnym kazania z uroczystości koronacyjnej z 15 sierpnia 1963 r.
 • 28 maja 2017 r.  Zawierzenie parafii i rodzin świętemu Pielgrzymowi Ludźmierskiemu - Janowi Pawłowi II
 • 17 czerwca 2017 r.  Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych do Gaździny Podhala
 • 15 sierpnia 2017 r.  Ks. arcybiskup Marek Jędraszewski poświęca kaplicę św. Jana Pawła II pod ołtarzem papieskim, przy którym modlił się największy spośród ludźmierskich pielgrzymów.
 • 7 października 2017 r. Modlitwa za Ojczyznę - różaniec do granic - z udziałem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
 • 18 marca 2018 r. Poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej na krużgankach wokół bazyliki przez ks. dra Andrzeja Dobrzyńskiego z Rzymu
Aktualności
Opłatek Unii Różańcowej w I Niedzielę Słowa Bożego
Modlitwa Różańcowa to szczególne rozważanie Słowa Bożego
Budowa Centrum Pielgrzyma "Tęcza"
Przy Sanktuarium w Ludźmierzu powstaną nowe budynki dla pielgrzymów i parafian
[tekst poprawiony - wartość cegiełek]
^