Ładowanie...

Historia Sanktuarium

Bazylika w Ludźmierzu

Najslynniejsze polskie 4948767 1

22 lutego 2001 roku, Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych, z upoważnienia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II dokonała aktu nadania kościołowi pw. Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu tytułu Bazyliki Mniejszej.W Archidiecezji Krakowskiej tytuł ten posiadają kościoły w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej i w Wadowicach. Uroczyste nabożeństwo ogłoszenia tytułu w naszej świątyni odbyło się 18 maja 2001 r., w dniu 81 urodzin Papieża Polaka.

Bazylika

BAZYLIKI - to budowle znane od V w. przed Chrystusem. Początkowo pojawiły się w Grecji i przeznaczone były na zgromadzenia publiczne (sądy, zebrania, targi). Później spotkać je można było także w Rzymie (bazylika handlowa, sądowa, wojskowa, audiencyjna, kultowa). Według niektórych badaczy geneza bazyliki sięga starożytnego Egiptu.

DSC 0583 Kopia

 

BAZYLIKA MNIEJSZA w LUDŹMIERZU

W Kościele katolickim niektórym świątyniom nadaje się honorowy tytuł Bazyliki Większej lub Bazyliki Mniejszej.
Bazylika Większa– to kościół papieża z jego tronem (5 w Rzymie, 1 w Asyżu).

Bazylika Mniejsza– to tytuł nadany niektórym katedrom bądź kolegiatom(w Polsce np. Katedra Św. Wojciecha w Gnieźnie, Św. Jana w Warszawie ).

Wyróżnienie tym tytułem oznacza szczególny związek z Kościołem Rzymskim i z Ojcem Świętym.Doceniony jest w ten sposób wkład całej wspólnoty wierzących w rozwój wiary.

W Archidiecezji Krakowskiej tytuł ten poza Krakowem, Kalwarią Zebrzydowską i Wadowicami nadanoKościołowi Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu. Aktu tego dokonała z upoważnienia Ojca Świętego Jana Pawła IIKongregacja Kultu Bożego i Sakramentów Świętych w dniu 22 lutego 2001 roku. Uroczyste nabożeństwo ogłoszenia tytułuodbyło się 18 maja 2001 r., t j. w dniu 81 urodzin Ojca Świętego.

Normy o Bazylikach Mniejszych są zawarte po Soborze Watykańskim II w dekrecie „Domus Dei” z 06.06.1968 r. ogłoszonym przez „Świętą Kongregację Obrzędów”(A.A.S. LX, 1968, 536-539). W oparciu o najnowsze dokumenty liturgiczne, jak również po doświadczeniu lat przeszłych, Kongregacja Bożego Kultu i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła w tym przedmiocie obowiązujące normy.

2014.10.18 15.11.02 Dorota i Marek Szala www.gorskiewedrowki.blogspot.com

 

Warunki do otrzymania tytułu Bazyliki Mniejszej:

  1. Kościół, który się ubiega o tytuł Bazyliki, powinien być liturgicznie konsekrowany i w diecezji powinien zajmować centrum działalności liturgicznej i duszpasterskiej, przede wszystkim w celebrowaniu Świętej Eucharystii, Sakramentu Pokuty i innych sakramentów, aby były przykładem dla innych z powodu ich przygotowania i wykonania, wiernie zachowując normy liturgiczne z udziałem ludu Bożego.
  2. Aby była możliwość przykładnego sprawowania ceremonii liturgicznych – kościół musi posiadać odpowiednią wielkość, w prezbiterium dostateczną ilość miejsca. Różne elementy służące do liturgicznego celebrowania (jak ołtarz, ambona, tron dla celebransa) powinny być umieszczone według wymogów odnowionej Liturgii. (Mszał Rzymski, Inatitutio Generalis, nm. 253-280).
  3. Kościół powinien się cieszyć w diecezji szacunkiem, jeśli jest wybudowany z wdzięczności dla Boga za jakieś wydarzenie historyczne lub religijne, albo jest w nim przechowywane ciało lub znaczna relikwia jakiegoś Świętego, albo święty obraz czczony przez wiernych. Bierze się także pod uwagę aspekt historyczny i artystyczny kościoła.
  4. Aby w kościele z biegiem Roku Liturgicznego w poszczególnych czasach mogła być godnie odprawiana liturgia Święta, potrzebna jest odpowiednia ilość prezbiterów, którzy są przydzieleni kościołowi do pracy duszpasterskiej i liturgicznej, zwłaszcza do celebrowania Eucharystii – Pokuty. (Powinien też być zespół spowiedników, aby w poszczególnych godzinach był do dyspozycji wiernych). Ponadto wymagana jest odpowiednia liczba ministrantów, jak również schola cantorum i zespoły liturgiczne w urządzeniu uroczystości dla wiernych, muzyki i śpiewu świętego.

    Najslynniejsze polskie 4948767 1
 

Historia Sanktuarium

Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, to od setek lat drugi po Kalwarii Zebrzydowskiej ośrodek pątniczy w Archidiecezji Krakowskiej. Ludźmierz to przede wszystkim obraz pobożności Podhala. Zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. Kult maryjny jest tego szczególnym uzewnętrznieniem.

 

Kościół i parafia Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu są najstarszymi na Podhalu. Wisław, bp krakowski, zezwala wojewodzie krakowskiemu Teodorowi Gryficie wznieść świątynię ku czci Matki Boskiej (1234). Był to czas rozbicia dzielnicowego w Polsce. Książę krakowski i śląski, Henryk Brodaty, nadaje swemu zwolennikowi, Teodorowi Gryficie, przywilej osadzania kolonistów niemieckich w lasach nad rzekami: Ostrowianka, Biały i Czarny Dunajec, Rogoźnik, Lepietnica oraz w okolicach Szczyrzyca.

 

sankt1

W latach 1234-45 istnieje w Ludźmierzu klasztor Cystersów. Najazd Tatarów i stałe zagrożenie ze strony zbójców oraz ciągłe powodzie skłaniają zakon do przeniesienia klasztoru do Szczyrzyca (1245). Niemniej jednak parafią ludźmierską kierują Cystersi aż do XIX wieku (1824). Z kolei parafię Ludźmierz przejmuje diecezja tarnowska, a potem krakowska (1881).

Istnienie kościoła parafialnego w Ludźmierzu w XV wieku potwierdza historyk Jan Długosz. Akta wizytacji biskupich - poczynając od 1566 roku - precyzują dokładnie:

sankt2W Ludźmierzu istnieje kościół parafialny Wniebowzięcia NMP. Prawo patronatu posiada opat cysterski, w którego imieniu kieruje parafią jeden z zakonników, za zgodą biskupa krakowskiego. Kościół drewniany, modrzewiowy, gontem kryty, został ufundowany przez Teodora Gryfitę, wojewodę krakowskiego. Posiada on trzy ołtarze. Rocznicę poświęcenia kościoła obchodzi się w niedzielę po Wielkanocy.

 


W latach 1869-77 powstaje w Ludźmierzu - na miejscu rozebranego modrzewiowego - nowy, murowany, neogotycki kościół istniejący do dziś. Do niego przeniesiono rokokowy ołtarz wielki z łaskami słynącą od wieków figurą MB Ludźmierskiej.

 

 

1397377 869707683073483 8111083557843773540 o

 

Aktualności
Uczmy się dobroci od św. Jana Kantego
Św. Jan Kanty - patron Szkoły Podstawowej
Rajd rowerowy dla uczczenia Papieża-Polaka
^