Ładowanie...

Jerycho Różańcowe w maju 2019

2019-05-04 | czytano: 1746
Jerycho Różańcowe w maju 2019
4-11 maja
nieustanna modlitwa różańcowa

Od pierwszej soboty maja ma miejsce w Ludźmierskim Sanktuarium Jerycho Różańcowe. Będzie trwało tradycyjnie 7 pełnych dni - bez przerwy dzień i noc.

Miejsce: kaplica św. Jana Pawła II (pod ołtarzem polowym)
Rozpoczęcie: sobota, 4 maja, po Mszy św. kończącej czuwanie wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi (Msza rozpoczyna się o godz. 21:40).
Zakończenie: sobota, 11 maja, godz 22:00.


MODLITWA RÓŻAŃCOWA PRZED PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Dziękujemy:

- za wszystkie dary i dobrodziejstwa wyświadczone nam wszystkim tutaj zgromadzonym;
- za dar modlitwy Jerycha Różańcowego w Ludźmierzu.


Prosimy w intencjach błagalnych:

1.O łaskę wiary dla narodów Europy i świata oraz o pokój i powstrzymanie zła.
2. Za Kościół Św., Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów i nowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego.
3. O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
4. Aby politycy sprawujący w Polsce jakąkolwiek władzę mieli prawe sumienia i byli zatroskani o dobro wspólne naszej Ojczyzny.
5. O pełną ochronę życia ludzkiego w Polsce i szybkie uchwalenie ustawy „Zatrzymaj aborcję”.
6. O odkrycie daru Eucharystii wżyciu osobistym i w misji rodziny.
7. O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
8. O pogłębienie pobożności w rodzinach, o dar przebaczenia, pojednania oraz dar potomstwa.
9. O wzmocnienie więzi miłości w rodzinach i uwolnienie dla członków dotkniętych różnymi uzależnieniami.
10. O wiarę dla dzieci i młodzieży oraz ich ochronę przed zgubnymi skutkami wprowadzenia ideologii gender w przedszkolach i w szkołach.
11. Aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego zwyciężyli zwolennicy Europy opartej na wartościach wynikających z Dekalogu.


Ponadto wynagradzamy Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi popełnione przez niewdzięcznych ludzi.Aktualności
Historia berłem pisana - konkurs
Zapraszamy do uczczenia 25 lecia pobytu św. Jana Pawła II w Ludźmierzu
Pani Ludźmierska na procesji w Krakowie
Prawdziwy pokój między narodami i państwami może i powinien być budowany na ewangelicznych zasadach miłości, sprawiedliwości, przebaczeniu i wzajemnym zrozumieniu - mówił Metropolita krakowski.
^