Ładowanie...

Ważne wydarzenia

Ludźmierz, najstarsza parafia na Podhalu, położona nad Czarnym Dunajcem i wpadającymi potokami Rogoźnikiem i Lepietnicą. Parafia obejmuje obecnie trzy wsie: Ludźmierz, Krauszów i Długopole.

 • 1234 r. Książę Śląski i Krakowski Henryk Brodaty nadaje tytuł i przywilej zezwalający wojewodzie krakowskiemu Teodorowi z rodu Gryfitów na kolonizowanie terenów nad rzekami Biały i Czarny Dunajec, Rogoźnik, Lepietnica oraz w okolicach Szczyrzyca. Biskup krakowski Wisław zezwala wojewodzie krakowskiemu na fundację kościoła w Ludźmierzu. Teodor Gryfita darowuje Cystersom z Jędrzejowa terytorium zwane Ludźmierz, aby tam zbudowano klasztor.
 • ok. 1238 r. Ukończenie budowy kościoła.
 • ok. 1245 r. Surowy klimat, powodzie, niesprzyjające usytuowanie klasztoru na pograniczu polsko-węgierskim nękanym przez zbójników oraz wyludnienie poprzez najazdy tatarskie powodują, że opactwo zostaje przeniesione do Szczyrzyca. Kościół ludźmierski pozostaje prepozyturą zakonną i pełni obowiązki parafialne.
 • ok. 1400 r. Powstaje figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana przez nieznanego artystę z tzw. szkoły spisko-sądeckiej wg legendy jako wotum dziękczynne kupca węgierskiego za uratowanie przed utopieniem w okolicznych bagnach.
 • ok. 1565 r. Najstarszy zachowany zapis wizytacji parafii w Ludźmierzu.
 • 1608 r. Wizytacja archidiakona sądeckiego Januszkowskiego.
 • ok. 1727 r. Benedykt Kmita zakłada Bractwo Świętego Szkaplerza.
 • 1728 r. Wizytacja parafii ludźmierskiej.
 • 1765 r. Wizytacja dziekana Jakuba Zaskalskiego - pierwsza historycznie pewna wzmianka o cudownym wizerunku Matki Boskiej.
 • 1776 r. Figura Matki Boskiej Ludźmierskiej przeniesiona z ołtarza bocznego do głównego.
 • 1794 r. Rząd austriacki odbiera Cystersom ziemię na terenie parafii Ludźmierz.
 • 1796 r. Pożar niszczy drewniany klasztor cysterski.
 • 1805 r. W kolejnym pożarze zostaje zniszczona plebania.
 • 1815 r. Dobra zakonne w Ludźmierzu zakupuje Emanuel Homolacs (właściciel Kuźnic) od skarbu austriackiego.
 • 1824 r. Cystersi opuszczają parafię ludźmierską, która odtąd podlegać będzie biskupowi tarnowskiemu.
 • 1869-1877r. Na miejscu rozebranego starego kościoła drewnianego powstaje nowy, murowany kościół neogotycki, do którego zostaje przeniesiony rokokowy ołtarz wraz z cudowną figurą, organy, 2 dzwony, chrzcielnica i sygnaturka.
 • 1881 r. Ludźmierz wraca do diecezji krakowskiej.
 • 1890 r. Kardynał Albin Dunajewski konsekruje nowy kościół, dla którego wyjednano w Stolicy Apostolskiej odpusty specjalne na siedem uroczystości maryjnych. Wokół kościoła powstaje Droga Krzyżowa.
 • 1926 r. Powstaje Litania Podhalańska.
 • 1926 r. Powstaje wojskowa parafia w Bielsku-Białej pod wezwaniem Matki Boskiej Ludźmierskiej. Obejmuje powiaty: Bielsko-Biała, Żywiec, Oświęcim, Wadowice, Maków Podhalański. W kościele garnizonowym umieszczona kopia Figury Królowej Podhala.
 • 1934 r. Uroczyste obchody 700-lecia parafii ludźmierskiej z udziałem arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Księcia Adama Sapiehy.
 • 1937 r. Średniowieczna figura MB Niepokalanej, która do 1776 roku znajduje się w ołtarzu głównym, zostaje oddana w depozyt Muzeum Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • 1938 r. Pierwszy, Trzeci i Czwarty Pułk Strzelców Podhalańskich składa jako wotum odznaki pułkowe w ludźmierskim kościele. Obraz Matki Boskiej Ludźmierskiej w Szczawie staje się obiektem kultu partyzantów z I Pułku Strzelców Podhalańskich AK.
 • 1953 r. W Chicago powstaje Klub Parafii Ludźmierz pod opieką Królowej Podhala.
 • 15 sierpnia 1963 r. Ks. proboszcz Leonard Harędziński doprowadza do koronacji figury Matki Boskiej Ludźmierskiej koronami papieskimi. Uroczystości przewodniczy Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Biskup Karol Wojtyła chwyta spadające berło Matki Bożej.
 • 1971 r. Rogoźnik zostaje samodzielną parafią (do parafii przynależy nadal Krauszów i Długopole).
 • 1979 r. W Chicago powstaje Koło Ludźmierz Związku Podhalan w Ameryce Północnej pod patronatem Matki Boskiej Ludźmierskiej.
 • 8 czerwca 1979 r. Papież Jan Paweł II odprawia na płycie lotniska w Nowym Targu mszę św. Na ołtarzu polowym umieszczona zostaje figura Gaździny Podhala.
 • 1981 r. W Munster w USA w klasztorze polskich Karmelitów Bosych powstaje Kaplica Podhalańska z kopią cudownej figury Ludźmierskiej Panienki.
 • 19 marca 1983 r. Kradzież z kościoła w Ludźmierzu złotych koron, berła i wotów Matki Boskiej Ludźmierskiej.
 • 22 czerwca 1983 r. Jan Paweł II poświęca na Błoniach krakowskich nowe insygnia dla cudownej figury.
 • 15 sierpnia 1983 r. Kardynał Franciszek Macharski rekoronuje statuę Gaździny Podhala.
 • 1987 r. Z okazji Roku Maryjnego 300 poświęconych kopii figury Matki Boskiej Ludźmierskiej nawiedza rodziny z Podhala, Spisza i Orawy.
 • 15 sierpnia 1988 r. Obchody 25-lecia koronacji cudownej figury.
 • 1989 r. Relikwie bł. Urszuli Ledóchowskiej (cudownie zachowane całe ciało), powracając z Rzymu do Polski, nawiedzają Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej.
 • 1990 r. Ukończenie budowy ołtarza polowego, krużganków i stacji Drogi Krzyżowej
 • 26 września 1992 r. Prawykonanie "Nieszporów Ludźmierskich"w kościele ludźmierskim. Do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego muzykę skomponował pochodzący z Nowego Targu Jan Kanty Pawluśkiewicz. Śpiewali znakomici soliści: Hanna Banaszak, Beata Rybotycka, Elżbieta Towarnicka, Grzegorz Turnau, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki. Solistom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty i chór "Organum" Bogusława Grzybka.
 • 1994 r. Poświęcenie i zainstalowanie nowych dzwonów ufundowanych przez Polonię.
 • 1996 r. Dokończenie budowy Domu Pielgrzyma.
 • 7 czerwca 1997 r. Wizyta papieża - św. Jana Pawła II w Ludźmierzu (V pielgrzymka Papieża-Polaka do Ojczyzny). Modlitwa Różańcowa z Ojcem Świętym na ołtarzu polowym.
 • 15 sierpnia 2000 r. Poświęcenie Maryjnego Ogrodu Różańcowego z kapliczkami do których rzeźby przedstawiające poszczególne tajemnice różańcowe wykonali Marek Blejarski z Jarosławia i Jacek Osadczuk z Ustrzyk Dolnych w białym marmurze z Mielca
 • 18 maja 2001 r. Ogłoszenie tytułu kościoła "Bazylika Mniejsza". Poświęcenie Pomnika Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym - wykonanym przez Marka Blejarskiego i Jacka Osadczuka
 • 14 lipca 2002 r. Jubileusz 10-lecia koncertu "Nieszpory Ludźmierskie".
 • 2003 r. W roku jubileuszu 40-lecia koronacji Figury Matki Bożej Ludźmierskiej Ojciec Święty Jan Paweł II darowuje swoją piuskę.
 • 15 sierpnia 2004 r. Poświęcenie nowych kaplic Tajemnic Światła w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym rzeźby wykonane przez Jacka Osadczuka i Marka Blejarskiego
 • 4 wrzesień 2005 r. Ingres arcybiskupa ks. kard. Stanisława Dziwisza. Pierwsza oficjalna wizyta arcybiskupa na Dożynkach Podhalańskich.
 • 15 sierpnia 2006 r. Poświęcenie rozbudowanej zakrystii w bazylice ludźmierskiej.
 • 11 lutego 2008 r. Wizyta byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego w Sanktuarium Ludźmierskim.
 • 15 sierpnia 2008 r. Krzyż iracki - wotum wdzięczności za ocalenie zdrowia i życia żołnierzy z 21. Bryg. Strzelców Podhalańskich na misji w Iraku.
 • 15 listopada 2008 r. Intronizacja kopii figury Matki Boskiej Ludźmierskiej na Dominikanie.
 • 2 kwietnia 2009 r. Intronizacja cudownej figury Matki Boskiej Ludźmierskiej w Grocie Mlecznej w Betlejem w Ziemi Świętej.
 • 8 listopada 2009 r. Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Sanktuarium Ludźmierskim. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla ks. Tadeusza Juchasa.
 • 13 sierpnia 2010 r. Nabożeństwo ofiarowania korali Matce Bożej na gody 50-lecia.
 • 15 sierpnia 2010 r. Krzyż afgański - wotum wdzięczności za ocalenie zdrowia i życia żołnierzy z 21. Bryg. Strzelców Podhalańskich podczas misji w Afganistanie.
 • 14 listopada 2010 r. Wizyta Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Sanktuarium Ludźmierskim.
 • 12 sierpnia 2011 r. Opera Góralska – Oratorium – Ojciec święty Jan Paweł II na Podhalu Franciszka Łojasa Kośli, w reżyserii Józefa Pytonia, w opracowaniu muzycznym m.in. Krzysztofa Trebunii-Tutki.
 • 15 sierpnia 2011 r. Z rąk kard. Stanisława Dziwisz Metropolity Sanktuarium otrzymało relikwie bł. Jana Pawła II.
 • 24 marca 2012 r. Figura Matki Boskiej Ludźmierskiej w Kaplicy Podhalańskiej w centrum św. Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach.
 • 15 sierpnia 2012 r. Kard. St. Dziwisz otworzył Rok Jubileuszowy 50.lecia koronacji figury Matki Bożej Ludźmierskiej, oraz wystawę Koronacja 1963.
 • 13 października 2012 r. Gwiaździsta Pielgrzymka Podhala, Spisza i Orawy: W obronie Krzyża stanę.
 • 23-24 października 2012 r. Sympozjum naukowe Maryja w wierze Kościoła i w życiu narodu z okazji 50-lecia koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Sesja zbiega się z Rokiem Wiary, zainaugurowanym 11 października przez Papieża Benedykta XVI, z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.
 • 28 listopada 2012 r. Jubileuszowa Pielgrzymka Episkopatu Polski do Gaździny Podhala, modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski.
 • od 2 marca 2013 r. Peregrynacja 10 kopii figury Matki Bożej Ludźmierskiej po parafii.
 • 15 sierpnia 2013 r. Złoty Jubileusz koronacji figury Matki Boskiej Ludźmierskiej - ks. kard. Stanisław Dziwisz podarował pierścień z relikwiami Jana Pawła II. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w miejscu koronacji. Jubileuszowe przesłanie i odnowienie ślubów Podhalańskiego Ludu.
 • 27 kwietnia 2014 r. W dniu kanonizacji Jana Pawła II przez papieża Franciszka, pierścień z relikwiami świętego Pielgrzyma Ludźmierskiego został umieszczony na BERLE Matki Boskiej.
 • 17 maja 2014 r. Śmierć wielkiego czciciela i krzewiciela kultu Matki Bożej Ludźmierskiej w Polsce i za granicą - ks. Prałata Tadeusza Juchasa, wieloletniego proboszcza i kustosza sanktuarium. 24 maja 2014 r. Msza św. pogrzebowa Ks. Prałata Tadeusza Juchasa na ołtarzu polowym pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza.
 • 1 czerwca 2014 r. Msza św. prymicyjna ks. Łukasza Jachymiaka - neoprezbitera.
 • 1 lipca 2014 r. Parafię obejmuje nowy Proboszcz - ks. Kazimierz Klimczak.
 • 26 lipca 2014 r. Biblia Ludźmierska z komentarzem Jana Pawła II.
 • 20 czerwca 2015 r."Nieszpory Ludźmierskie" w kościele pw. św. Kazimierza królewicza w Kościelisku. Koncert w wykonaniu Hanny Banaszak, Beaty Rybotyckiej, Elżbiety Towarnickiej, Grzegorza Turnaua, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego oraz Chóru i Orkiestry Passionart pod dyrekcją Janusza Wierzgacza.
 • 22 października 2015 r. Poświęcenie kaplicy Podhalańskiej w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.
 • 19 grudnia 2015 r. Proboszczem parafii zostaje ks. kan. Jerzy Filek.
 • 4 lutego 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką modli się w Sanktuarium i składa kwiaty na grobie śp. ks. Tadeusza Juchasa.
 • Od 26 lutego 2017 r. Peregrynacja różańca w Ludźmierzu i na Podhalu, dla uczczenia 20 rocznicy modlitwy różańcowej św. Jana Pawła II.
 • 26 marca 2017 r. Wydanie książki Marka Fryźlewicza Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Słowo u Gaździny Podhala z nagraniem archiwalnym kazania z uroczystości koronacyjnej z 15 sierpnia 1963 r.
 • 28 maja 2017 r. Zawierzenie parafii i rodzin świętemu Pielgrzymowi Ludźmierskiemu - Janowi Pawłowi II.
 • 17 czerwca 2017 r. Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych do Gaździny Podhala.
 • 15 sierpnia 2017 r. Ks. arcybiskup Marek Jędraszewski poświęca kaplicę św. Jana Pawła II pod ołtarzem papieskim, przy którym modlił się największy spośród ludźmierskich pielgrzymów.
 • 7 października 2017 r. Modlitwa za Ojczyznę - różaniec do granic - z udziałem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
 • 18 marca 2018 r. Poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej na krużgankach wokół bazyliki przez ks. dra Andrzeja Dobrzyńskiego z Rzymu. Nowe obrazy autorstwa prof. Zbigniewa Sałaja.
 • 8 grudnia 2018 r. Poświęcenie Pomnika Niepodległości upamiętniającego żołnierzy z parafii w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.
 • 16 grudnia 2018 r. Poświęcenie nowo wybudowanych organów w bazylice ludźmierskiej. Uroczystości przewodniczy ks. bp Damian Muskus.
 • 2 kwietnia 2019 r. Pielgrzymka góralska do Ziemi Świętej w 10-lecie obecności figury MBL w Grocie Mlecznej w Betlejem. Nałożenie korali na kopię cudownej figury.
 • 16 sierpnia 2020 r.  Podhalańskie Urodziny Jana Pawła II i Oratorium NIESZPORY LUDŹMIERSKIE w plenerze 
 • Od 1 lutego 2021 r. - w bazylice wystawa wizerunków MB koronowanych prze Prymasa Tysiąclecia
 • 29 lipca 2021 r. - MBL została ustanowiona Patronką Powiatu Nowotarskiego - propozycja Rady Miasta NT
 • 5 sierpnia 2021 r. - Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyk życia - wystawa
 • 16 października 2021 r. - Koncert połączonych Orkiestr Dętych OSP
 • GROBONET.com - strona naszego cmentarza
 • Pasterka w TVP 2021 r. - z arbpem Markiem Jędraszewskim
 • Od 14 marca 2022 r. - zamieszkują z nami w Domu Pielgrzyma Uchodźcy z Ukrainy - do 18 maja
 • 2 - 8 kwietnia 2022 r. - Misje Święte
 • 5 czerwca 2022r. - koncert Arki Noego i LuxTorpedy
 • 7 czerwca 2022r. - 25 rocznica pobytu i modlitwy św. Jana Pawła II Konkurs plastyczny Historia berłem pisana
 • 16 lipca 2022r. - kopia figury MBL pojechała do Brűckl (Austria)
 • 8 października 2022r. - ustanowienie MBL Patronką Powiatu Nowotarskiego
 • 16 grudnia 2022r. - Koncert Kolęd z parą prezydencką Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą
 • 11 V - 30 VI 2023r. - Wystawa Motywy Maryjne w grafice współczesnej
 • 26-27 maja 2023 r. - Rodzina troską Maryi - konferencja naukowa
 • 1 lipca 2023r. - nowym Proboszczem ks. Maciej Ścibor
 • VIII-IX 2023r. - wystawa Ludźmierskie Sakralia w galerii Jatka NT
 • 13 sierpnia 2023r. - Nieszpory Ludźmierskie w plenerze
 • Nowenna Oddziałów ZP
 • 29 września 2023r. - kaplica św. Michała Archanioła przy wejściu do MOR
 • 22 października 2023r. - ukoralowanie figury MBL w Brűckl (Austria)
 • 22 października 2023r. - zatwierdzenie Litanii do MBL
Aktualności
To już 10 lat
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....
29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
Rozstrzygnięcie Konkursu 14/15 sierpnia 2024
^