Ładowanie...

Nowenna do MBL

NOWENNA odprawiana w każdą środę

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ LUDŹMIERSKIEJ

przed Najświętszym Sakramentem

odprawiana w każdą środę


Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Rozważanie:

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś radością świętych, chlubą Aniołów, pokarmem pielgrzymów, nadzieją słabych. Ciebie kochała najpiękniej i najdoskonalej adorowała Twoja Matka, Maryja. Ona jest naszą Nauczycielką i także naszą Matką. Wraz z Nią idziemy do Ciebie. Ją prosimy w tej nowennie, by modliła się za nas, by przedstawiała Ci nasze intencje. Wierzymy, że każda modlitwa, którą kierujemy do Niej, przemienia się w prawdziwą Jej modlitwę za nas, skierowaną do Ciebie. Pomnóż naszą wiarę, aby dzięki niej nasza modlitwa była bardziej skuteczna. Dziś prosimy Cię we wszystkich przedstawionych intencjach, oraz tych które nosimy w sercu.


Pieśń eucharystyczna.

Modlitwa:

Najświętsza Dziewico w znaku Figury w Sanktuarium całego Podhala, stałaś się o Najświętsza Panno jeszcze bardziej naszą Siostrą i Matką – tak bardzo, że pozwalasz, aby Cię nazywano: Ludźmierska, Góralska, Podhalańska Gaździna, Królowa Górali Polskich. Przyjmij więc w języku naszych serc, naszych myśli, przez nasze uczucia wyrażone pozdrowienie:


Wezwania:

Wspólnie powtarzamy – Bądź pozdrowiona!

 • Matko Ludźmierska, Gaździno Podhala,
 • Królująca od wieków w Ludźmierzu,
 • W ludźmierskim „Nazarecie” oczekująca na wszystkich zagubionych na drogach życia,
 • Opiekunko wdów i sierot,
 • Spiesząca z pomocą chorym i cierpiącym,
 • Ratowniczko tonących w grzechach i nałogach,
 • Podająca nam swego Syna z uśmiechem matki,
 • Trzymająca w ręku berło jako znak Bożej woli,
 • Gromadząca w Ludźmierzu pod swoim berłem żarliwych apostołów moralnego odrodzenia Podhala i całej Polski,
 • Pielgrzymowaniem Chrystusowego Zastępcy dwukrotnie nawiedzana,
 • Modlitwą Różańcową przez Jana Pawła II na rzecz całego Kościoła Powszechnego szczególnie uczczona,
 • Ozdobiona koroną modlitw kochających Cię wiernych,
 • Ozdobiona koralami miłości wszystkich kobiet naszej ziemi,
 • Obdarzająca uśmiechem i ufnością swoje dzieci,
 • Królowo i Pani tej pięknej, choć trudnej ziemi,
 • Gaździno i Matko gromadząca swoje dzieci po całym świecie.
Rozważanie:

O Maryjo niebios Królowo, Ty z tronu wiecznej chwały spoglądasz na swoje dzieci i nieustannie spieszysz im z pomocą. Przychodzimy dziś do Ciebie, Matko Boża Ludźmierska, byś nas przygarnęła do Twego matczynego Serca, jak Dziecię Jezus, które trzymasz w swoich ramionach. On, nasz Zbawiciel, patrzy na krzyż. Na nim dopełnił dzieła odkupienia świata. Oddał swoje życie w ofierze, pokonał śmierć i wysłużył nam – Dar Ducha Świętego. Ty, o Maryjo, patrząc na nas z troską i miłością wskazujesz nam drogę życia słowami: „Uczyńcie co wam mówi Syn”. Uczysz nas słuchać i kochać Jezusa, wskazujesz jak przy Nim trwać także w cierpieniu. Pragniemy Cię naśladować całym naszym życiem, o Dziewico Niepokalana i Przewodniczko nasza na drogach wiary. Dziękujemy Ci, Matko, Gaździno i Królowo za Twoją macierzyńską opiekę nad nami i całym Kościołem Twojego Syna. Wypraszaj nam żywą wiarę, mocną nadzieję i gorącą miłość. Przyjmij o Maryjo, wszystkie nasze prośby i dziękczynienia, które z ufnością Ci przedstawiamy w chwili ciszy.

Pieśń: Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami; proś Boga wraz z nami. (3 x)

Modlitwa:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywieni, do Ciebie przychodzimy, przed Tobą jako grzesznicy płaczący klękamy. O Matko Boża Królowo Podhala, Gaździno naszych serc i ognisk domowych, ufni w przyjęcie nas przez Twoje matczyne ramiona niesiemy do Ciebie nasze prośby. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami naszymi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj:


Prośby: Wspólnie powtarzamy – Błagamy Cię, Matko nasza Ludźmierska!

 • za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników i siostry zakonne,
 • o wytrwanie przy Bogu w Kościele Świętym,
 • za naszą Ojczyznę i Podhale,
 • o rozwój prawdziwej miłości w sercach naszych,
 • za wszystkich żyjących i zmarłych Twoich czcicieli,
 • za wszystkich pielgrzymów nawiedzających ludźmierskie sanktuarium,
 • za żołnierzy strzegących pokoju,
 • za cierpiących i prześladowanych chrześcijan,
 • za chorych i strapionych,
 • za sieroty i opuszczonych,
 • za biednych i potrzebujących,
 • za błądzących, kuszonych i uwikłanych w nałogi,
 • …………….. aktualne intencje,
 • o wysłuchanie wszystkich intencji naszych.
Nasze uwielbienie i dziękczynienie, a także nasze prośby, chcemy na zakończenie nowenny wyrazić słowami modlitwy ufności:

Rozważanie:

Matko Boża Ludźmierska, nasza Matko i Królowo, troskliwa Gaździno powierzonego Ci ludu, którym jest Kościół Twojego Syna. Wsłuchani w Jego Ewangelię, przynosimy Ci naszą część i chwałę! Z najgłębszą wiarą i nadzieją polecamy Ci Ojca Świętego i wszystkie jego troski o Kościół. Miej w opiece naszych pasterzy i wypraszaj z naszej ziemi nowe powołania kapłańskie i zakonne. Swoim macierzyńskim wejrzeniem ogarnij wszystkie rodziny tej ziemi, aby fundamentem ich życia były: pokój, duch przebaczenia, wierność, miłość i odpowiedzialność za każde życie ludzkie. Niech wszyscy idą za głosem Kościoła w przestrzeganiu przykazań Bożych, w których jest jedyna droga do Ojca w niebie. Broń przed niewiarą, nałogami i ośmielaj nas, byśmy nie wstydzili się tak świętej katolickiej wiary, jak też naszych zwyczajów rodzinnych. Dobra Matko, bądź z nami nieustannie w każdy czas, a zwłaszcza w ostatnich chwilach ziemskiego życia. po którym przedstaw nas Bogu, który jest miłością w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego.

K. Dozwól nam chwalić Cię Matko Boża Ludźmierska.
W. Uproś nam potrzebne łaski u Syna Swojego.

Modlitwa:

Módlmy się. Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, którą w sławnej Figurze czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; † spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń przed błogosławieństwem.

 

Nowenna do MBL


DZIEWIĘCIODNIOWA NOWENNA LUDŹMIERSKA
 
 
Słowo nowenna pochodzi od łacińskiego wyrazu „novem”, który oznacza liczbę dziewięć. W wielu tradycjach pobożnościowych przyjęło się, iż tyle właśnie dni powinna trwać owocna modlitwa podejmowana w obranych intencjach, obejmująca nie tylko potrzeby własne, ale i sprawy całego Kościoła oraz świata. Idea ta przyświeca nowennie ludźmierskiej. W czasie jej odmawiania, w ciągu kolejnych dni, intencji osobistej towarzyszą wielorakie sprawy ofiarowane Bogu przez wstawiennictwo Maryi Królowej Podhala. Taka formuła modlitwy szeroko otwiera serca i chroni przed ciasnym egoizmem, w myśl zasady, iż ten kto o innych pamięta przed Bogiem, sam zostaje hojnie obdarowany.
 

Aktualności
Poezja różańcowa Stanisława Kity
Różaniec to modlitwa o sercu Chrystologicznym.
Amazonki w roku 2024
Maryja zachowywała wszystkie te Słowa w Swoim Sercu
^