Ładowanie...

Modlitwy do MBL

Litania Podhalańska

 

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson.

Boże Ojcze Stworzycielu – usłysz nas. Boże Synu Odkupicielu – wysłuchaj nas,

Boże Duchu Święty – oświecaj nas mądrością swoją,

Święta Trójco jedyny Boże, któryś stworzył nas wolnym ludem – bądź błogosławiony,

Najświętsza Panno Ludźmierska, mądrości pełna – módl się za nami,

Najświętsza Panno Ludźmierska,dobroci nieskończonej,

Najświętsza Panno Ludźmierska, drogo do nieba wiodąca,

Najświętsza Panno Ludźmierska, wspomożycielko czynów naszych,

Najświętsza Panno Ludźmierska, pocieszycielko nasza,

Najświętsza Panno Ludźmierska, przewodniczko błądzących w górach,

Najświętsza Panno Ludźmierska, ozdobo pól i hal naszych,

Najświętsza Panno Ludźmierska, Królowo Podhala,

Przez śmierć w Tatrach tych wszystkich, którzy ukochali góry i śmierć tam znaleźli, uproś nam żywot wieczny.

Od gniewu Syna Twego za grzechy nasze – wybaw nas, Pani.

Od złośliwości względem bliźnich,

Od nienawiści do bliźnich,

Od chytrości Od złych doradców w sprawach ważnych,

Od zemsty,

Od nałogu pijaństwa,

Od zaparcia się swego podhalańskiego imienia,

Od zasypania kurniawą,

Od porwania przez wicher halny,

Od piorunów i gwałtownej ulewy,

Od klęski gradu Od utraty zasiewów,

Od nienawiści klasowych,

Od morowego powietrza Abyś nam i innowiercom w Polsce i za granicą, zgodne współżycie wyprosiła – błagamy Ciebie.

Abyś handel polski na Podhalu rozmnożyć raczyła,

Abyś przemysł polski wzbogaciła,

Abyś sztuką podhalańską opiekować się raczyła,

Abyś nas, do wielkości i sławy na chwałę Polski wywyższyć raczyła,

Abyś nam pozwoliła cieszyć się długo życiem naszym wśród naszej pięknej przyrody,

Abyś duszom naszym żywot wieczny uprosiła,

Panienko Najświętsza w Ludźmierzu cudami słynąca, módl się za nami.

Teraz, Matko Święta, z pokojem w sumieniu,

z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy,

które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Pożegnanie Królowej Podhala - modlitwa

                                                                        POŻEGNANIE KRÓLOWEJ PODHALA

Modły skończone, Matkę żegnać pora

Skryjmy głęboko Skarby Różańcowe
Spokój sumienia, Blask Boskiej Chwały
Obmycie duszy, wzruszenia sercowe

 Z Ludźmierską Panią, Królową Podhala

Zechciejmy zmierzać do Niebiańskich Progów
Wzmocnieni Łaską płynącą od Boga
Żyjmy wciąż pięknem Różańca Ogrodów

 Jeśli nadejdą ciężkie życia chwile

I w zgorzkniałym sercu smutek zagości
Wracajmy do Matki, zawsze czekającej
U Niej zaznamy prawdziwej radości

  Z Nią zawsze kroczymy przez meandry życia

Z ufnością dziecka serca otwierajmy
Przed Panią świata, Gaździną Podhala
W różańcowych modłach hołd Jej oddajmy.

 

Amen. 

Modlitwa Ufności do MBL

 

MODLITWA UFNOŚCI


                                                                                        Matko Boża Ludźmierska, 

nasza Matko i Królowo, troskliwa Gaździno powierzonego Ci ludu, którym jest Kościół Twojego Syna.

Wsłuchani w Jego Ewangelię, przynosimy Ci naszą cześć i chwałę!

Z najgłębszą wiarą i nadzieją polecamy Ci Ojca Świętego ................. i wszystkie jego troski o Kościół.

Miej w opiece naszych pasterzy i wypraszaj z naszej ziemi nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Swoim macierzyńskim wejrzeniem ogarniaj wszystkie rodziny tej ziemi, aby fundamentem ich życia były:

pokój, duch przebaczenia, wierność,

miłość i odpowiedzialność za każde życie ludzkie od jego poczęcia aż do jego naturalnej śmierci.

Niech wszyscy idą za głosem Kościoła w przestrzeganiu przykazań Bożych,

w których jest jedyna droga do Ojca w niebie.

Broń przed niewiarą, nałogami i ośmielaj nas,

byśmy nie wstydzili się tak świętej katolickiej wiary, jak też naszych zwyczajów rodzinnych.

Dobra Matko, bądź z nami w każdy czas, a zwłaszcza w ostatnich chwilach ziemskiego życia,

po którym przedstaw nas Bogu, który jest miłością w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

  

Zawierzenie Maryi

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, 

radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i 

ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, 

parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen. 


Aktualności
Zapraszamy na wystawę LUDŹMIERSKIE SACRALIA
Wystawa czynna 18 sierpień - 24 wrzesień.
Wynagradzamy Niepokalanemu Sercu NMP w październiku 2023
Modlitwą otaczamy naszą Ojczyznę i zbliżające się wybory
Patron Szkoły w roku 2023
W szkole mamy się uczyć jak być człowiekiem Dobrym i uczciwym
^