Ładowanie...

Historia i rozkwit

Rozkwit kultu

 • Kościół w Ludźmierzu zbudowany z drzewa w 1234 roku, został poświęcony Dziewicy Wniebowziętej. Był usytuowany koło klasztoru cysterskiego. Niestety klasztor, często rabowany przez Tatarów i awanturników, ostatecznie zamknięto i cystersi przenieśli się w inne miejsce. Jeden z nich jednak pozostał za pozwoleniem biskupa na miejscu, aby opiekować się kościołem.

 • Nie wiadomo dokładnie, kiedy została wyrzeźbiona figura Maryi Dziewicy. Historycy jednak ustalają datę około roku 1400. Legendy uzupełniają historię zapewniając, że została ona wyrzeźbiona dla kupców węgierskich po tym, jak to Najświętsza Dziewica miała się im ukazać.

 • Przez kilka stuleci na jednym z ołtarzy bocznych kościoła znajdowała się pozłacana statua Świętej Panienki, która trzyma w swych rękach Dziecię Jezus. Figura ta jest znana od wieków przez liczne łaski, jakich za Jej pośrednictwem doświadczają wierni i przez wielką liczbę pielgrzymów, którzy do Maryi przybywają.

 • Wzrastający kult maryjny sprawił, że w roku 1796 rzeźba została przeniesiona do ołtarza głównego, który wybudowano w stylu rokoko.

 • Stary, drewniany kościół został zburzony w 1869 roku, a na jego miejsce wzniesiono nową świątynię w stylu neogotyckim, do której przeniesiono wspomniany rokokowy ołtarz z rzeźbą cudownej Pani Ludźmierza.

 • Od niepamiętnych czasów prosty lud Podhala przybywał do sanktuarium, aby czcić Cudowną Panią i aby błagać ją o potrzebne łaski.

 • Bardzo ważnym wydarzeniem dla sanktuarium była koronacja Figury Dziewicy koronami papieskimi. Uroczystość ta miała miejsce 15 sierpnia 1963 roku. Koronacji dokonali prymas Polski, Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Od tego momentu sanktuarium stało się miejscem większej i szczególnej miłości do Dziewicy.

 • Polscy pisarze zatroszczyli się, aby dać świadectwo o popularności kultu Naszej Pani w Ludźmierzu: Władysław Orkan w swojej książce „W Rostokach” (1903) opisuje uroczystość odpustową w Ludźmierzu. Inny autor, Kazimierz Przerwa-Tetmajer wyraża w poezji miłość prostego ludu do Najświętszej Panienki. Dzwony sanktuarium Ludźmierza zainspirowały tego pisarza do napisania znanego hymnu „Angelus Domini”. Także Melchior Wańkowicz w swym dziele „Tworzywo” (1960) opisuje kult Najświętszej Panny w Ludźmierzu.

 • Ojciec Święty Jan Paweł II pielgrzymował do Matki Bożej Ludźmierskiej dwa razy (1979 - Nowy Targ, 1997 - Ludźmierz). Zawsze z głęboką czcią, ale i szczególną serdecznością wypowiadał się o Panience z Ludźmierza i modlitwie różańcowej. W 1997 roku powiedział między innymi: „Górale, którzy wyróżniają się prostą i głęboką wiarą, zawsze mieli intuicję, że w różańcowej modlitwie znajduje się, jest głębokie źródło życia duchowego”. Od niepamiętnych wieków ludzie z różnych grup społecznych pielgrzymowali z różańcem w ręku do sanktuarium, aby nauczyć się od Najświętszej Pani, jak kochać Jezusa Chrystusa.

 • Od 1985 roku zauważa się rozkwit kultu maryjnego.
  • Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował Maryi różaniec z pereł i pobłogosławił kopie Jej wizerunku przeznaczonego do jednego z kościołów Krakowie.
  • Biskup pomocniczy pobłogosławił 300 rzeźb Ludźmierskiej Pani, które gościł we wszystkich rodzinach południowej Polski.
  • Ustanowiono nabożeństwa fatimskie każdego 13 miesiąca.
  • Podczas stanu wojennego ofiarowano miesięcznie jedną Mszę św. w intencjach Ojczyzny.
  • Poszerzono i odrestaurowano sanktuarium. Zbudowano dom pielgrzyma, ołtarz polowy wykorzystywany podczas nabożeństw na zewnątrz sanktuarium, drogę krzyżową i stacje różańcowe oraz zamontowano cztery nowe dzwony kościelne.
  • Postawiono papieżowi Janowi Pawłowi II pomnik.
  • Każdego roku, w pierwszą niedzielę września, rolnicy Podhala mają zwyczaj dziękczynienia Maryi za żniwa.

 • W roku 2001 sanktuarium w Ludźmierzu uzyskało tytuł Bazyliki Mniejszej

 • Kult Najświętszej Pani rozszerzył się pośród licznych polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, na Dominikanie, w Betlejem - w Grocie Mlecznej. W swoich kościołach mają oni kopie wizerunku Ludźmierskiej Pani.

 • Na terenie Polski, m.in. w Rzeszowie par. garnizonowej pw. MB Królowej Polski, w Bielsku Białej par. pw. Trójcy Świętej, w Częstochowie par. św. Faustyny, w Szczawie od czasów II wojny światowej, w Specjalistycznym Szpitalu Podhalańskim im. św. Jana Pawła II w Nowym Targu, w Centrum Jana Pawła II - przy Łagiewnickim Sanktuarium w Krakowie, w Rabce Zdroju w par. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i w Szpitalu Sanatoryjnym, a także w kaplicy szpitala nowotarskiego.

 • Każdego dnia do Ludźmierza przyjeżdżają liczni pielgrzymi z całej Polski, z pobliskiej Słowacji i Czeskiej Republiki, z Węgier. Codziennie sprawowane są trzy Msze święte 6.30; 12.00 i 18.00 (17.00 w okresie zimowym), zapewniona jest opieka duszpasterska i możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania 10.00 - 12.00 i 15.00 - 18.00 (17.00).

 • O sanktuarium troszczy się ksiądz proboszcz i kustosz w jednej osobie, dwóch księży wikarych - współpracowników i dwóch stałych spowiedników. Także przy okazji świąt maryjnych kapłani sąsiednich parafii pomagają w opiece duszpasterskiej nad pielgrzymami. Troskę o pielgrzymów ofiarnie podejmują siostry Urszulanki SJK.
Aktualności
16 Pielgrzymka Rowerowa Giewont-Hel
Wyruszamy zawsze z Panem Bogiem
43 Piesza GÓRALSKA Pielgrzymka na Jasną Górę
Od Królowej Podhala do Królowej Polski
^