Ładowanie...

Duszpasterze

Ks. Maciej Ścibor 
Proboszcz, kustosz od 2023 r. 
 
Ks. mgr Piotr Burtan
wikariusz od września 2022 r.
 
Ks. kan. Zbigniew Palian
penitencjarz od 2005 r. 
 
Ks. mgr Józef Kadela 
penitencjarz od 2012 r. 

Ks. mgr Adam Kudłacik
penitencjarz od lutego 2022 r.


Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^