Ładowanie...

Nawróćcie się do Boga całym sercem

2024-02-14 | czytano: 364
Nawróćcie się do Boga całym sercem
Gdzie jest mój Bóg?

14 lutego, w środę popielcową rozpoczynamy święty czas, czas refleksji i zadumy, czas postanowień i wyrzeczeń, czas uwrażliwiania serca i czas przemiany. 
I chcemy zastanowić się nad tym: 
Gdzie jest mój Bóg?
Gdzie jest Bóg w moim życiu?
Gdzie jest Bóg w mojej wspólnocie: rodzinnej, koleżeńskiej, parafialnej...?
Gdzie jest Bóg w moim postępowaniu?
I możemy powtórzyć za psalmistą: stwórz o Boże we mnie serce czyste.... bo wejrzenie w swoje serce jest bardzo ważne... dlatego mam Go szukać całym sercem, mam otwierać swoje serce na Jego łaski, na Jego miłość...
Ks. Proboszcz w homilii przypomniał przykład pisarza Andre Frossarda - biografa św. Jana Pawła II, po nawróceniu stał się tak bliski Bogu, że wielu dzięki niemu uwierzyło i zaczęli Boga szukać...


Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^