Ładowanie...

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

2024-01-21 | czytano: 282
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami
Spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych Regionu

Czas kolędowania i spotkań opłatkowych trwa. A ks. Stanisław Szczepaniec - diecezjalny moderator Róż Różańcowych rozpoczął okolicznościowe kazanie od zauważenia, że czytamy i słyszymy w Ewangelii iż CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ...wypełnił się naszym życiem, aktami miłości, przeżyciami, doświadczeniami, natchnieniami.... Czas jest wypełniony, gdy kieruje nim sam Bóg, gdy Bóg jest w tym czasie obecny. Wówczas nasze czyny są zapisane na wieczność. Czas się wypełnił, gdy wszedł w niego Bóg w Jezusie Chrystusie. Ten fakt zbliżył nas do Boga i boga do nas. Im bardziej przyjmuję Boga - tym bardziej się nawracam, zmieniam swoje myślenie. 
Ewangelia ukazuje, że istotne jest indywidualne spotkanie człowieka z Bogiem. W komunii świętej Jezus przychodzi do mnie. Czytając Biblię - jego słucham. Jego pytam o to, co dla mnie najważniejsze. naucz mnie chodzić Twoimi drogami - prosiliśmy w psalmie. 
I podobnie odmawiając różaniec - idziemy za Jezusem razem z Jego Matką - wzrastamy, umacniamy się. Różaniec to jedna z dróg rozważania Słowa Bożego we wszystkich tajemnicach. 
A potem zelatorki i zelatorzy przeszli do sali Domu Pielgrzyma - tam czekała kawa, herbata i drożdżówka. Tam też podzieliliśmy się wzajemnie rodzącymi się pośród nas nowymi inicjatywami. I złożyliśmy sobie życzenia łamiąc opłatek - chleb miłości. 

Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^