Ładowanie...

DZIEŃ TRZECI: MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I REGION

III. Modlitwa za Ojczyznę i Region

DZIEŃ TRZECI:

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ I REGION

 

ROZWAŻANIE:

Dzieje narodu polskiego nierozerwalnie związane są z Maryją, w której kolejne pokolenia naszych rodaków upatrywały potężny znak pomocy i obrony. Również ludźmierskie sanktuarium wpisuje się w ten wielki nurt narodowej, katolickiej tradycji. Tutaj modlił się zapewne Adolf Przerwa-Tetmajer, dzierżawca Ludźmierza, który brał udział w przygotowaniach do powstania styczniowego. W czasie zaborów „Gazeta Podhalańska” nawoływała, by w każdym polskim domu znalazł się wizerunek Matki Bożej Ludźmierskiej. Piechota Strzelców Podhalańskich obrała sobie Maryję za patronkę i w 1938 roku ofiarowała Jej odznaki pułkowe. Dzisiaj tę wojskową tradycję kontynuuje 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, przypisująca Pani Ludźmierskiej ochronę w czasie misji w Iraku. Z odłamków wrogich pocisków powstał krzyż, który żołnierze ofiarowali w podzięce za ocalenie życia (15 VIII 2008). W ludźmierskim sanktuarium modlił się wielokrotnie ks. prof. Józef Tischner, wybitny filozof, kapelan Związku Podhalan i promotor małej podhalańskiej ojczyzny.
Ludźmierskie sanktuarium jest też domem dla tych, którzy w poszukiwaniu pracy i chleba zmuszeni byli do opuszczenia ojczystych stron. Do nich to, w czasie pobytu w Nowym Targu, apelował św. Jan Paweł II: „Niech nie zapominają Ojczyzny, rodziny, Kościoła, modlitwy- wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli. Aby stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami”.
Powierzajmy Matce Bożej dzieje i sprawy naszego narodu, tak w kraju, jak i na obczyźnie. Modlitwie zaś naszej niech towarzyszy przebudzenie sumienia, o które apelował przed laty św. Jan Paweł II, mówiąc: „Czas próby polskich sumień trwa! [...] Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek - jakie będzie jego sumienie” (Skoczów 1995).

 

WEZWANIE:

Serce oraz wszystkie myśli kieruję ku Tobie Uśmiechnięta Pani Ludźmierska i po raz trzeci proszę, abyś spojrzała na mnie łaskawym okiem i czułą troską macierzyńską ogarnęła zanoszone przeze mnie modlitwy w intencjach Kościoła świętego, moich braci i sióstr oraz całego świata, a zwłaszcza w mojej intencji osobistej, którą pokornie Tobie polecam.

 

PROŚBY:

  • o pokój, pomyślność, ład i porządek w naszej Ojczyźnie, na Podhalu i we wszystkich regionach kraju -proś Boga Maryjo,
  • o ludzi sumienia i wartości ewangelicznych w naszym rządzie, parlamencie oraz władzach samorządowych,
  • o prawdę i rzetelność w środkach społecznego przekazu,
  • o bezpieczeństwo i ochronę dla polskich żołnierzy w pełnionych przez nich misjach,
  • o wierność Bogu i tradycji dla żyjących na emigracji,
  • o pracę dla bezrobotnych,
  • o pokój wieczny dla tych, którzy zginęli, pełniąc służbę Ojczyźnie,
  • o pokój i błogosławieństwo dla nas.

Dziesiątka różańca świętego.

 

MODLITWA:

Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę; † spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w dobrobycie i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

1573 kafel moj dom

Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^