Ładowanie...

DZIEŃ SIÓDMY: MODLITWA ZA POGRĄŻONYCH W NAŁOGACH

VII. Modlitwa za pogrążonych w nałogach

DZIEŃ SIÓDMY:

MODLITWA ZA POGRĄŻONYCH W NAŁOGACH

 

ROZWAŻANIE:

W hymnie „Magnificat” Maryja chwali Boga słowami: „Wielbi dusza moja Pana (...). Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. (...). Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie” (por. Łk 1, 46-55). Ta pieśń uwielbienia, dziękczynienia i wolności patronuje wielu naszym braciom i siostrom, którzy przez orędownictwo Maryi otrzymali od miłosiernego Boga łaskę potrzebną do umocnienia woli i zerwania z niszczącymi ich życie nałogami.
W XIX wieku sanktuarium ludźmierskie stało się centrum ruchu trzeźwościowego na Podhalu. Ksiądz proboszcz Marcin Kasprowicz założył tutaj w 1884 roku „Bractwo Wstrzemięźliwości i Mierności (czyli umiarkowania)”. Jego inicjatywa, jak również ideały, którymi członkowie bractwa się kierowali, rozszerzyły się szybko na większość południowej Polski. Podobne ruchy ogarnęły Śląsk Cieszyński i Górny, całą Galicję i diecezję tarnowską. Działalność Bractwa dokumentuje oficjalna księga wpisów, do której jako pierwsi wpisali się pleban, organista i włościan. Do roku 1948 do Bractwa Wstrzemięźliwości i Mierności wpisało się 1786 członków. Aktualnie zobowiązania trzeźwościowe podejmuje każdego roku około stu osób.
Polećmy Pani Ludźmierskiej dzieło trzeźwości na Podhalu i w całej Polsce. Uczyńmy to wraz z św. Janem Pawłem II, przypominając słowa, które wypowiedział w obecnym Maryjnym Ogrodzie Różańcowym przy Sanktuarium: „Są tu obecni kapłani i wierni świeccy, którzy od lat podejmują duszpasterstwo trzeźwości w tym regionie. Maryi, Pani Ludźmierskiej, zawierzam wasze dzieło. Modlę się, aby wypraszała dla was ducha męstwa, wytrwałości, a także wielkiej wrażliwości i delikatności wobec każdego człowieka”.
Prośmy, aby uzależnieni, skruszywszy kajdany wszelkiej niewoli, mogli się radować pełną wolnością ducha. Błagajmy, aby nie dosięgła ich nigdy pokusa łatwej i szybkiej rezygnacji z raz obranej drogi wyzwolenia.

 

WEZWANIE:

Serce oraz wszystkie myśli kieruję ku Tobie Uśmiechnięta Pani Ludźmierska i po raz siódmy ośmielam się prosić, abyś spojrzała na mnie łaskawym okiem i czułą troską macierzyńską ogarnęła zanoszone przeze mnie modlitwy w intencjach Kościoła świętego, moich braci i sióstr oraz całego świata, a zwłaszcza w mojej intencji osobistej, którą pokornie Tobie polecam.

 

PROŚBY:

  • wyzwolenie z nałogu dla uzależnionych od alkoholu, narkomanii, internetu, hazardu i pornografii,-wyproś Matko Boża Ludźmierska,
  • wewnętrzną siłę, cierpliwą miłość i zdolność do przebaczenia dla rodzin uzależnionych,
  • mądrość oraz gorliwość w posłudze dla terapeutów i wszystkich spieszących z pomocą osobom zniewolonym,
  • opamiętanie i nawrócenie dla handlujących narkotykami oraz zabronionymi używkami,
  • wewnętrzne uzdrowienie oraz potrzebne łaski dla ofiar nadużyć i przemocy ze strony uzależnionych,
  • wolność od nałogów dla nas i naszych bliskich

Dziesiątka różańca świętego.

 

MODLITWA:

Módlmy się.
Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako Odkupiciela ludzi, † spraw, za wstawiennictwem Maryi Matki Wyzwolenia, * aby pogrążeni w nałogach porzucili dawne nawyki i zdołali prowadzić nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

nalogi

 

 

Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^